نسل جوان ایران

لیست مقالات و کتاب های مدیریت اجرائئ

تاریخ انتشار : ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
قیمت : 25,000 تومان

تاریخ انتشار : ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
قیمت : 18,000 تومان

تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
قیمت : 18,000 تومان

تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
قیمت : 25,000 تومان

تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۳۹۶
قیمت : 14,000 تومان
تعداد دانلود : 3

تاریخ انتشار : ۱۶ تیر ۱۳۹۶
قیمت : 50,000 تومان

تاریخ انتشار : ۱۶ تیر ۱۳۹۶
قیمت : 50,000 تومان

تاریخ انتشار : ۹ تیر ۱۳۹۶
قیمت : 10,000 تومان

تاریخ انتشار : ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
قیمت : 15,000 تومان

تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
قیمت : رایگان
تعداد دانلود : 43

تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
قیمت : رایگان
تعداد دانلود : 57

تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
قیمت : رایگان
تعداد دانلود : 30

تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
قیمت : رایگان
تعداد دانلود : 32

تاریخ انتشار : ۸ آذر ۱۳۹۵
قیمت : 15,000 تومان

تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱۳۹۵
قیمت : رایگان
تعداد دانلود : 28

فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران