نسل جوان ایران

لیست مقالات و کتاب های مدیریت ورزشی

تاریخ انتشار : ۱۹ تیر ۱۳۹۵
قیمت : 8,000 تومان

تاریخ انتشار : ۱۹ تیر ۱۳۹۵
قیمت : 3,000 تومان

تاریخ انتشار : ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
قیمت : رایگان
تعداد دانلود : 22

تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین ۱۳۹۵
قیمت : 2,000 تومان

تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۴
قیمت : 3,000 تومان

تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱۳۹۴
قیمت : رایگان
تعداد دانلود : 47

تاریخ انتشار : ۸ آبان ۱۳۹۴
قیمت : 2,000 تومان

تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱۳۹۴
قیمت : رایگان
تعداد دانلود : 20

تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۱۳۹۴
قیمت : رایگان
تعداد دانلود : 24

تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۱۳۹۴
قیمت : 2,000 تومان

تاریخ انتشار : ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
قیمت : 2,000 تومان

تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱۳۹۴
قیمت : 2,000 تومان

تاریخ انتشار : ۱۶ تیر ۱۳۹۴
قیمت : 2,000 تومان

فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران