نسل جوان ایران

فنی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیزراعتعلوم و تکنولوژی بذر

جنین زایی سوماتیکی و یافتن روشهایی جهت تولید جنین هایی با کیفیت بالا

ارسال کننده : سرکار خانم سودابه کمیزی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : soodabehkamizi[@]yahoo.com
تاریخ ارسال : ۸ فروردین ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 2774
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 17
فرمت فایل : word
حجم فایل : 34.5

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

تولید بذرهای مصنوعی، تکنولوژی برای تکثیر گیاهان از طریق جنین زایی سوماتیکی می باشد. جنین های سوماتیکی تولید شده در شرایط این ویترو پس از پوشش دار کردن می توانند تحت شرایط invitro یا exvitro کشت شوند و تولید کلونهای یک فرم کنند. بکارگیری تکنولوژی بذرهای مصنوعی نیاز به استفاده از سیستم کشت invitro برای تولید مقیاس زیادی از مواد قابل باززایی است که قادر به تبدیل شدن به گیاه بعد از کپسولهشدن هستند. در واقع جنین های سوماتیکی منبع مهمی برای تولید بذرهای مصنوعی است. علاوه بر این می توان از جوانه های شاخه، کالوسهای جنینی، پروتوپلاسم و ... استفاده کرد.

مقدمه

جنین زایی سوماتیکی

ویژگیهای سلول های جنین زا

القای جنین زایی سوماتیکی

تمایز زدایی و مستعد شدن برای جنین زایی

قطبیت سلولی و تقسیم نامتقارن سلولی

مرور کلی بر ایجاد و توسعه جنین های سوماتیکی

کاربردهای جنین سوماتیکی

نقش هورمونها در جنین زایی سوماتیکی

هورمونهای داخلی موثر بر جنین زایی سوماتیکی

هورمونهای خارجی موثر بر جنین زایی سوماتیکی

بذور مصنوعی خشک

مروری بر تولید بذرهای مصنوعی خشک

مقاومت به خشکی

قدرت جوانه زنی و نونهالی

بذرهای هیدراته

کپسوله کردن توسط چکاندن هیدروژل به داخل عامل کمپلکس

خلاصه ای از پروتکل معمول و مراحل مختلف به منظور تولید بذرهای مصنوعی از طریق جوانه های جانبی و انتهای

استفاده از تنظیم کننده های رشد

استفاده از حمایت کننده های شیمیایی و میکروارگانیسم ها

بذر های مصنوعی دارای دو پوشش

مروری بر تولید بذرهای مصنوعی خشک

مقاومت به خشکی

قدرت جوانه زنی و نونهالی

بذرهای هیدراته

کپسوله کردن توسط چکاندن هیدروژل به داخل عامل کمپلکس

خلاصه ای از پروتکل معمول و مراحل مختلف به منظور تولید بذرهای مصنوعی از طریق جوانه های جانبی و انتهای

استفاده از تنظیم کننده های رشد

استفاده از حمایت کننده های شیمیایی و میکروارگانیسم ها

بذر های مصنوعی دارای دو پوشش

منابع

p style="text-align: justify;">تولید بذرهای مصنوعی، تکنولوژی برای تکثیر گیاهان از طریق جنین زایی سوماتیکی می باشد. جنین های سوماتیکی تولید شده در شرایط این ویترو پس از پوشش دار کردن می توانند تحت شرایط invitro یا exvitro کشت شوند و تولید کلونهای یک فرم کنند. بکارگیری تکنولوژی بذرهای مصنوعی نیاز به استفاده از سیستم کشت invitro برای تولید مقیاس زیادی از مواد قابل باززایی است که قادر به تبدیل شدن به گیاه بعد از کپسولهشدن هستند. در واقع جنین های سوماتیکی منبع مهمی برای تولید بذرهای مصنوعی است. علاوه بر این می توان از جوانه های شاخه، کالوسهای جنینی، پروتوپلاسم و ... استفاده کرد.

بذر های مصنوعی یک واژه رایجی است که برای سیستم های گوناگونی که جهت انتفال جنین های سوماتیکی به منظور تولید کلون استفاده می شود، بکار می رود. تا اواسط دهه 1980 چهار سیستم انتقال برای جنین های سوماتیکی پیشنهاد شد:

- بذر افشانی سیال جنین های سوماتیکی

- پوشش دار کردن جنین های سوماتیکی در آلژینات

- آبگیری جنین های سوماتیکی در رطوبت پایین

- آبگیری کردن جنین های سوماتیکی پوشش دار شده در یک رزین محلول در آب

بدین منظور بسیاری از برنامه های تحقیقاتی بر روی گیاهانی از قبیل هویج، کرفس، یونجه و سیب زمینی شیرین انجام شده بااین حال، علی رغم تحقیق زیادی که بر روی سیستم های مدل انجام شده، بذرهای مصنوعی هنوز نواقص و معایب زیادی در عمل دارد.

بذرهای مصنوعی اولین بار توسط (1985) Kitlo و Zanick از جنین های سوماتیکی هویج حاصل شد. آنها با استفاده از پلی اکسی اتیلن گلیکول<!--[if !supportFootnotes]/strong>[1]<!--[endif]/strong> بذرهای مصنوعی خشک را از جنین های سوماتیکی هویج بدست آورند. پس از پوشش دار کردن، جهت خشک شدن پوشش جنین ها، آنها را به مدت چندین ساعت برروی یک سطح تفلون در یک هود استریلقرار می دهند. آنگاه این بذرها را برای جوانه زنی برروی یک محیط کشت قرار می دادند تا مجددا˝ آبگیری کنند.

هدف از توسعه تکنولوژی تولید بذر مصنوعی، ایجاد کلونهایست که بتوان ریز افزونه های رویشی را برای مدت طولانی انبار کرد و همزمان بتوان گیاه پایه را به تعداد زیاد تکثیر نمود. در سال های 1984و 1986 Rredenbauyh و همکاران، موفق به کشف هیدروژل هایی نظیر آلجینات سدیم شدند که تولید بذور مصنوعی تک جنینی را امکان پذیر نمود. Lawrence و همکاران در سال 1981 بر روی ایجاد جنین های سوماتیکی با استفاده از تکنولوژی Fluiddrilling و استفاده از پلی اکسی اتیلن برای پوشش دار کردن جنین ها تلاش نمودند. گروه Lawrence پس از آن شروع به استفاده از آلجینات برای ایجاد پوشش دار نمودن جنین های سوماتیکی هویج و کرفس نمودند.

اخیراً توسعه تکنیک بذر مصنوعی بعنوان یک روش مؤثر و کارآمد در تکثیر چندین گیاه زراعی و باغی مهم تجاری مورد توجه قرار گرفته است. این تکنیک بعنوان یک روش مفید برای تکثیر انبوه گونه های گیاهی خالص و با ارزش تجارتی بالا توصیه شده است. تکنولوژی بذر مصنوعی شامل تهیه محیط های کشت بافت مناسب، کشت های سوسپانسیون و سپس القای جنین زایی سوماتیکی و نهایتاً پوشش دار کردن جنین های سوماتیکی می باشد.

همچنین بذور مصنوعی می توانند به عنوان یک مجرا برای گیاهان جدید حاصل از پیشرفت های بیوتکنولوژی سودمند باشند تا به این صورت، به صورت مستقیم به گلخانه و یا زمین زراعی تحویل داده شوند. تکنولوژی تولید بذور مصنوعی یک تکنولوژی تولید با حجم بالا و هزینه کم می باشد. پتانسیل تکثیر با حجم بالا برای جنین های سوماتیکی و همچنین ایجاد بذور مصنوعی با صرف هزینه کم، چشم انداز جدیدی را در تکثیر چندین گونه زراعی مهم فراهم گردیده است.

تهیه کشت های سوسپانسیون اولین قدم در این تکنیک می باشد که یک منبع عمومی برای ایجاد سوسپانسیون سلولی استفاده از کالوس می باشد. گرچه از بافتهای خاصی همانند مزوفیل برگ و ... نیز برای این امر می توان استفاده نمود. سلول ها در کشت سوسپانسیون می توانند تولید جنین های سوماتیکی را در طی فرایند جنین زایی را داشته باشند و جنین های سوماتیکی نیز می توانند در طی فرایند ریخت زایی به گیاهچه تبدیل شوند.

در کل می توان گفت که هدف از توسعه تکنولوژی بذر مصنوعی، ایجاد کلونهایست که بتواند ریز افزونه های رویشی را برای مدت طولانی انبار کند و بتوانند که در یک زمان یکسان، گیاه را به تعداد زیاد تکثیرکند. در این فرایند تبدیل<!--[if !supportFootnotes]/strong>[2]<!--[endif] مهمترین جنیه از تکنولوژی بذر مصنوعی است و هنوز یکی از فاکتورهای محدود کننده است. و همچنین از نیازهای اولیه برای تولید بذور مصنوعی، تولید جنین های سوماتیکی به تعداد زیاد، نمو همزمان جنین ها و ماکزیمم تبدیل جنین ها به گیاه است.

با توجه به مقدمه ای که ذکر شد می توان پی به اهمیت جنین زایی سوماتیکی در تکنیک تولید بذر مصنوعی برد. بنابراین ابتدا بطور خلاصه فرایند جنین زایی سوماتیکی را مورد بحث قرار می دهیم.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

مقاله و کتاب های مرتبط

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران