نسل جوان ایران

علوم انسانیبازاریابی نتورک مارکتینگآشنایی با مفاهیم نتورک مارکتینگ

راز موفقیت ( آنتونی رابینز )

ارسال کننده : جناب آقای محمد خوش نظر
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : aceteam121[@]yahoo.com
تاریخ ارسال : ۳ فروردین ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 1948
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 78
فرمت فایل : word
حجم فایل : 454

قیمت فایل : 10,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

ھمه ما رویا ھا و آرزوھا یی داریم ... ھمه ما در اعماق روح خود می خواھیم باور كنیم كه دارای موھبت خاصی ھستیم، می توانیم تغییر و تفاوتی ایجاد كنیم، می توانیم به طریق خاصی در دیگران نفوذ كنیم و می توانیم جھان فعلی را به صورت دنیای بھتری در آوریم.
آرزوی شما چیست ؟ شاید رویایی است كه آن را فراموش كرده اید و یا در شرف زوال و نابودی است . اگر آرزوی شما عملی می شد ، وضع امروزی شما چگونه بود؟
اكنون چند لحظه وقت صرف كنید و در رویا و آرزوی خود فرو بروید و ببینید خواسته واقعی شما در زندگی چیست ؟
كارھایی كه گاه به گاه انجام می دھیم، ملاك نیستند، بلكه اعمال دائمی ما ھستند كه نقش تعیین كننده دارند. پدر ھمه اعمال ما كدام است ؟ چه عملی در نھایت ، تعیین كننده شخصیت و راه زندگانی ماست ؟
پاسخ این پرسش در كلمه تصمیم نھفته است . در لحظات تصمیم گیری است كه سرنوشت ما رقم زده می شود . من بیش از ھر چیز ، اعتقاد دارم كه آنچه سرنوشت ما را تعیین می كند ، شرایط زندگیمان نیست ، بلكه تصمیمھای ماست.

بخش اول

 • رویای سرنوشت
 • تصمیم گیری و ھدف گذاری

بخش دوم

 • چگونه به خواسته ھای واقعی خود برسیم
 • رنج، لذت ، و نیروی روحیه

بخش سوم

 • نیروی سازنده , نیروی نابود كننده , اعتقادات

بخش چھارم

 • پرسش كلید پاسخ است

بخش پنجم

 • رمز و راز تغییر
 • دانش شرطی كردن موفقیت

بخش ششم

 • فرھنگ موفقیت
 • نیروی كلمات دگرگون كننده و تمثیلھای جھانی

بخش ھفتم

 • استفاده از نشانه ھای عمل

بخش ھشتم

 • ده روز، روزه فكر
 • روزه فكری و تسلط بر نظام ارزیابی
 • ده روز، روزه فكری

بخش نھم

 • قطب نمای فردی
 • ارزشھا و قوانین

بخش دھم

 • كلید ھای توسعه
 • ھویت و مرجع

بخش یازدھم

 • جمع بندی
 • سلامت، وضع مالی، روابط و قانون ھدایت

 

 

ھمه ما رویا ھا و آرزوھا یی داریم ... ھمه ما در اعماق روح خود می خواھیم باور كنیم كه دارای موھبت خاصی ھستیم، می توانیم تغییر و تفاوتی ایجاد كنیم، می توانیم به طریق خاصی در دیگران نفوذ كنیم و می توانیم جھان فعلی را به صورت دنیای بھتری در آوریم.
آرزوی شما چیست ؟ شاید رویایی است كه آن را فراموش كرده اید و یا در شرف زوال و نابودی است . اگر آرزوی شما عملی می شد ، وضع امروزی شما چگونه بود؟
اكنون چند لحظه وقت صرف كنید و در رویا و آرزوی خود فرو بروید و ببینید خواسته واقعی شما در زندگی چیست ؟
كارھایی كه گاه به گاه انجام می دھیم، ملاك نیستند، بلكه اعمال دائمی ما ھستند كه نقش تعیین كننده دارند. پدر ھمه اعمال ما كدام است ؟ چه عملی در نھایت ، تعیین كننده شخصیت و راه زندگانی ماست ؟
پاسخ این پرسش در كلمه تصمیم نھفته است . در لحظات تصمیم گیری است كه سرنوشت ما رقم زده می شود . من بیش از ھر چیز ، اعتقاد دارم كه آنچه سرنوشت ما را تعیین می كند ، شرایط زندگیمان نیست ، بلكه تصمیمھای ماست.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران