نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم تربیتیمدیریت آموزشی

مطالعه ی آموزش موثر به کودکان ابتدایی(نمونه موردی دبستان شهید صدوقی قرچک)

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۵ دی ۱۴۰۰
دفعات بازدید : 68
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 85
فرمت فایل : word
حجم فایل : 25kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

این پژوهش با عنوان مطالعه ی آموزش موثر به کودکان ابتدایی در دبستان شهید صدوقی قرچک صورت پذیرفته است ، در ایران عملکردی است برای آشنایی بیشتر با شیوه های صحیح آموزش نقاشی و ارتقای خلاقیت هنری در نقاشی کودکان است پژوهشگر بر آن است که با استفاده صحیح از آنها در راستای تربیت بهتر و کامل تر و شکوفایی خلاقیت هنری کودکان گامی مضاعف بردارد . شیوه ی تجزیه و تحلیل به صورت توصیفی- تحلیلی و روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است . جامعه آماری تحقیق دبستان شهید صدوقی قرچک به صورت انتخابی از شهر قرچک می باشد. در این پژوهش به بررسی عناصر ساختاری ، عوامل محیطی در نقاشی کودکان ، شیوه های آموزش صحیح نقاشی دبستان پرداخته شده است .در پایان مشخص گردید محیط های آموزشی ، اجتماع و فرهنگ در نقاشی کودکان تاثیر بسزایی دارد و بیشتر آموزه ها به صورت مستقیم می باشد .

چکیده:

بیان مساله :

۲ - ۱اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن :

3- 1هدفهای تحقیق :

۱ - ۳ - ۱هدف اصلي

۲ - ۳ - ۱اهداف فرعی :

۴ - ۱سوالات تحقیق :

۱ - ۴ - ۱ فرضیه های تحقیق :

۵ - ۱چهارچوب نظری تحقیق :

۶ - ۱ روش تحقیق :

۷ - ۱ پیشینه پژوهش:

۳ - ۲ معنی در نقاشی کودکان :

۴ - ۲ روان شناسی نقاشی کودکان :

۵ - ۲ زاویه دید در نقاشی کودک:

۶ - ۲ خلاقیت کودکان :

۱ - ۶ - ۲ تأثير قصه گویی بر خلاقیت کودکان :

۷ - ۲ نکاتی درباره نقاشی کودکان:

۲- ۸ مرحله دست ورزی سنین کودکی اولیه، ۲ تا ۵ سالگی:

۹ - ۲ خصوصیات نقاشی کودکان ۳ تا ۵ سال :

۱۰ - ۲ ویژگیهای نقاشی کودکان ۵ تا ۶ سال :

۱ - ۱۰ - ۲ خصوصیات نقاشی کودکان ۵ و ۶ ساله:

فصل سوم

بررسی عناصر و کیفیات بصری در نقاشی

عناصر بصری :

نقطه :

خط :

۱ - ۲ - ۲ - ۳ خطوط ترسیمی

شکل 3-9 هلیا ، موضوع آزاد 10 ساله ....

۱ - ۱ - ۳ - ۳ ادراک رنگها:

نماد رنگها:

۱ - ۲ - ۱ - ۳ - ۳ رنگ های گرم و سرد:

۲ - ۲ - ۱ - ۳ - ۳ رنگ زرد :

۳ - ۲ - ۱ - ۳ - ۳ رنگ آبی:

رنگ سبز:

۵ - ۲ - ۱ - ۳ - ۳ رنگ قرمز:

۶ - ۲ - ۱ - ۳ - ۳ رنگ بنفش:

۷ - ۲ - ۱ - ۳ - ۳ رنگ نارنجی:

۸ - ۲ - ۱ - ۳ - ۳ رنگ سفید:

۹ - ۲ - ۱ - ۳ - ۳ رنگ سیاه:

۲ - ۳ - ۳ فرم ( شكل ) در نقاشی کودکان :

۱ - ۲ - ۳ – ۳ دایره:

۲ - ۲ - ۳ - ۳ مربع

۳ - ۲ - ۳ - ۳ مثلث:

۳ - ۳ - ۳ فضا:

۴ - ۳ - ۳ کادر در نقاشی کودکان :

ناحیه ای از صفحه:

۲ - ۴ - ۳ - ۳ ناحيه پایین صفحه:

ناحية بالا:

ناحيه چپ:

۵ - ۴ - ۳ - ۳ ناحیه ی راست:

۵ - ۳ - ۳ سبک های ترکیب بندی:

بافت:

۲ - ۴ تاثیر محیط بر نقاشی کودکان :

۲ - ۲ - ۴ تأثیر محیط بر خلاقیت کودکان:

۲ - ۳ - ۴ ارزش شناختی بازی :

۳ - ۳ - ۴ نقش مربی در بازی کودکان :

۶ - ۳ – ۴ بازی های رایانه ای

فصل پنجم

بررسی شیوه های آموزش

هنر پیش دبستانی در ایران

۱ - ۵ بهترین سن آموزش نقاشی

۲ - ۵ اهمیت آموزش نقاشی برای کودکان:

۳ - ۵ ابزار و لوازم آموزش نقاشی کودکان :

۱ - ۳ – ۵ کاغذ:

۲ - ۳ – ۵ مداد:

گل رس

۴ - ۳ - ۵ گچ

۵۳۵ رنگ پوستر با گواش :

۴ - ۵ روش های آموزش نقاشی کودکان پیش دبستانی

۵ - ۵ روش های آموزش هنر توسط مربیان :

۱ - ۵۵ آموزش نقاشی به روش تکمیلی:

آموزش نقاشی به روش انتخاب موضوع :

 آموزش نقاشی از روی مدل یا کپی کردن :

 آموزش نقاشی به روش طریقه دخالت و تحمیل کردن :

نتیجه گیری:

منابع:

این پژوهش با عنوان آسیب شناسی آموزش هنر کودکان پیش دبستان در ایران عملکردی است برای آشنایی بیشتر با شیوه های صحیح فرزند پروری و ارتقای خلاقیت هنری آنها ، پژوهشگر در طی این پژوهش با نگاهی انتقادی به نحوه ی آموزش هنری رایج در جامعه امروز ما که برای پرورش استعدادهای هنری کودکان به کار می رود خواهان آن است که پیشنهاد نماید ابتدایی ترین آموزش ها نیز می تواند برای کودکان چه در خانواده توسط پدر و مادر و چه در اجتماع توسط معلم راه گشایی برای خلق آینده ای درخشان برای استعدادهای هنری آنها باشد و یا بالعکس. در طی این پژوهش با بررسی مولفه های اصلی زندگی امروز اعم از ( تربیت ، آموزش ، فن آوری ، مذهب و فرهنگ ) راهگشایی در ، عامل پیشرفت خلاقیت کودکان در راستای مثبت باشد و بتوانیم با استفاده صحیح از آنها در راستای تربیت بهتر و کامل تر و شکوفایی خلاقیت هنری کودکان گامی مضاعف بردارد.

(پروژه عملی این پژوهش تصویرسازی کتاب کودک با الهام از آثار نقاشی کودکان پیش دبستانی خواهد بود که حاصل نتایج بدست آمده در طی این پژوهش می باشد).

۲ - ۱اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن :

1)تلاش در جهت ارتقای خلاقیت هنری کودکان که راه گشایی برای خلق آینده ای درخشان برای استعدادهای هنری آنها باشد .

۲) پرداختن به آسیب شناسی آموزش های هنری کودکان ، توسط مربیان در جامعه امروزی .

۳) ارائه راهکارهایی در جهت بهبود آموزش نقاشی کودکان دبستانی در ایران باشد .

 

3- 1هدفهای تحقیق :

۱ - ۳ - ۱هدف اصلي

آسیب شناسی آموزش هنر کودکان دبستانی در ایران است .

۲ - ۳ - ۱اهداف فرعی :

۱)شناسایی اهمیت به کارگیری شیوه های اجرایی صحیح در جهت پرورش استعدادهای کودکان

۲)شناسایی نقش جنسیت در خلاقیت هنری کودکان .

۳)بررسی تاثیرات محیط ، اجتماع ، بازی های رایانه ای و ارائه راهکارهای صحیح آموزش نقاشی ، توسط مربیان در جهت ارتقای خلاقیت هنری کودکان .

٤)نگاهی انتقادی به روش های آموزش نقاشی کودکان پیش دبستانی، امروز جامعه و قدم در راه اصلاح آن

۴ - ۱سوالات تحقیق :

۱) محیط خانواده تا چه اندازه در رفتار هنری کودکان موثر است ؟

۲) بازی های رایانه ای تا چه اندازه در توسعه و یا تخریب آموزش هنر کودکان نقش دارند؟

۳) تاثیر پذیری از آموزش به شیوه مستقیم و یا غیر مستقیم تا چه اندازه مفید است ؟

۱ - ۴ - ۱ فرضیه های تحقیق :

۱) کودکان اولین تاثیر در زندگیشان را از خانواده و محیطی که در آن زندگی می کنند می گیرند .

۲) نتایج برخی تحقیقات بیانگر این است که بازی های رایانه ای سبب خشونت و پرخاشگری، بیگانگی اجتماعی - فرهنگی، عدم سازگاری اجتماعی، اعتیاد به بازی، بی حوصلگی و خدشه دار شدن ارزش های دینی و فرهنگی و... می شوند .

۳( آموزش در کودکان تا سنین ۱۱، ۱۲ سالگی به روش غیر مستقیم امروزه در دنیا مطرح است.

 

۵ - ۱چهارچوب نظری تحقیق :

نقاشی فعالیتی است که از تحول شناختی، عاطفی و اجتماعی تأثیر می پذیرد و به همین دلیل به مقیاسی وسیع در تشخیص روانی و روان درمانگری به کار گرفته می شود. برای کودک فقط یک وسیله­ی بیان برای تجربه و تحلیل، یا توضیح و تشریح موجودات و اشیاء نیست بلکه برای بیان زندگی عاطفی او هنگامی که کودک با آزادی و به دلخواه خود نقاشی می کند، در واقع حالت روحی و احساسات زمان حاضر و نیز احساسات و تحولات ریشه دار و ژرف خود را بیان می کند .

این پژوهش تمام مطالعاتی است که در طی تحقیق توسط پژوهشگر انجام می­شود تا به اثبات شیوه ای صحیح تر برای خلق آینده ای درخشان برای کودکان مان منجر شود. در طی این تحقیق با استفاده از نظریه های قبلی ، نظریه پردازان مختلف که پیرامون آموزش و کشف پرورش استعدادهای کودکان ارائه شده است و تلاش و انجام تحقیقی کامل توسط پژوهشگر به کشف شیوه ای نوین در جهت پرورش استعداد های هنری کودکان قدم برداشت و با نگاهی انتقادی به روش های آموزشی امروز جامعه ما قدم در راه اصلاح آن بر می دارد.

متاسفانه در مدارس و حتی نزد والدين، نقاشی به اندازه کافی اهمیت ندارد و برای آنها درس هایی مانند ریاضی یا فیزیک مهم است در حالی که نقاشی یک فاکتور روحی است که اگر جدی گرفته شود، دانش آموز در درس های دیگر هم موفق عمل می کند. مربیان نقاشی نباید کودک را برای نقاشی کاملا آزاد بگذارند بلکه باید آنها را هدفمندانه هدایت کنند. این خیلی مهم است که مربیان بدانند از چه شیوه و متدی استفاده کنند تا بتوانند بچه ها را به نقاشی علاقه مند کنند. بهتر است بچه ها نقاشی را به صورت گروه های دو یا سه نفره انجام دهند که در این صورت به هم کمک کرده و در نهایت همه از کار راضی می شوند. اثبات شده است که قرار دادن کودکان در معرض هنر های تجسمی، مثل نقاشی میزان فعالیت های مغزی آنها را افزایش می دهد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران