نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

نقد و بررسی چالش های ناشی ازتصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال1399

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۶ خرداد ۱۴۰۰
دفعات بازدید : 200
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 14
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 540kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 3
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

از جمله نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ کاهش مجازات حبس های تعزیری از سوی قانون گذار می باشد.قانون گذار در ۱۵ ماده به کاهش مازات های هشت گانه تعزیری پرداخته است .با توجه به بررسی ها و مطالعات تطبیقی در مورد ماده های قانون کاهش حبس مجازات های تعزیری با چالش هایی در این قانون رو به رو شدیم که در این مقاله به آنها پرداخته شده است . مقاله حاضر در واقع بررسی و تجزیه و تحلیل چالش های قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در باب کاهش قانونی جمعیت کیفری زندان می باشد، بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تامینی و تربیتی کشور و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سایر مقررات و قواعد مرتبط که در این امر موجود می باشد، قواعدی که در حال حاضر لازم الاجرا بوده و براساس آن باید اقدام شود .مطالعات اولیه با روش کتابخانه ای انجام شده و در مرحله بعد به بررسی و نقد ماده های قانون پرداخته شده است .تجزیه و تحلیل داده های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه متخصصین جمع آوری و تحلیل شده است .در نتیجه گیری این پژوهش به این نتیجه دست یافتیم که با توجه به در نظر گرفتن تمامی ضوابط از سوی قانون گذار ابهامات و تناقض هایی در قانون تصویب شده وجود دارد که میتوان به اصلاح آن ها پرداخت .

از جمله نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ کاهش مجازات حبس های تعزیری از سوی قانون گذار می باشد.قانون گذار در ۱۵ ماده به کاهش مازات های هشت گانه تعزیری پرداخته است .با توجه به بررسی ها و مطالعات تطبیقی در مورد ماده های قانون کاهش حبس مجازات های تعزیری با چالش هایی در این قانون رو به رو شدیم که در این مقاله به آنها پرداخته شده است . مقاله حاضر در واقع بررسی و تجزیه و تحلیل چالش های قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در باب کاهش قانونی جمعیت کیفری زندان می باشد، بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تامینی و تربیتی کشور و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سایر مقررات و قواعد مرتبط که در این امر موجود می باشد، قواعدی که در حال حاضر لازم الاجرا بوده و براساس آن باید اقدام شود .مطالعات اولیه با روش کتابخانه ای انجام شده و در مرحله بعد به بررسی و نقد ماده های قانون پرداخته شده است .تجزیه و تحلیل داده های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه متخصصین جمع آوری و تحلیل شده است .در نتیجه گیری این پژوهش به این نتیجه دست یافتیم که با توجه به در نظر گرفتن تمامی ضوابط از سوی قانون گذار ابهامات و تناقض هایی در قانون تصویب شده وجود دارد که میتوان به اصلاح آن ها پرداخت .

از جمله نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ کاهش مجازات حبس های تعزیری از سوی قانون گذار می باشد.قانون گذار در ۱۵ ماده به کاهش مازات های هشت گانه تعزیری پرداخته است .با توجه به بررسی ها و مطالعات تطبیقی در مورد ماده های قانون کاهش حبس مجازات های تعزیری با چالش هایی در این قانون رو به رو شدیم که در این مقاله به آنها پرداخته شده است . مقاله حاضر در واقع بررسی و تجزیه و تحلیل چالش های قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در باب کاهش قانونی جمعیت کیفری زندان می باشد، بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تامینی و تربیتی کشور و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سایر مقررات و قواعد مرتبط که در این امر موجود می باشد، قواعدی که در حال حاضر لازم الاجرا بوده و براساس آن باید اقدام شود .مطالعات اولیه با روش کتابخانه ای انجام شده و در مرحله بعد به بررسی و نقد ماده های قانون پرداخته شده است .تجزیه و تحلیل داده های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه متخصصین جمع آوری و تحلیل شده است .در نتیجه گیری این پژوهش به این نتیجه دست یافتیم که با توجه به در نظر گرفتن تمامی ضوابط از سوی قانون گذار ابهامات و تناقض هایی در قانون تصویب شده وجود دارد که میتوان به اصلاح آن ها پرداخت .

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران