نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت شهریمدیریت شهری

دانلود پایان نامه نقش مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده شهری

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 230
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 118
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 2/205kb

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 8
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) بافت فرسوده شهری که گاه با عنوان " بافت های مسأله دار" نیز از آن ها یاد میشود، بافت هایی هستند که کاهش ارزش های محیط زیست در آن ها مشهود است و این خود سبب نزول ارزش های س*****تی را فراهم آورده است. مشارکت های مردمی، شرط اصلی | تحقق نوسازی است، اما با توجه به توزیع نا برابر فرمت ها که ویژگی های زمینه شناختی و نرخ تورم تاثیرات آن را تشدید می کند شانس چندانی برای جذب مشارکت و هدایت سرمایه جهت نوسازی بافت فرسوده باقی نمی گذارد. فرسودگی در شهر مولود شرایط و | سازمان حاکم بر شهر و توزیع نامناسب خدمات و زیر ساخت ها در هریک از قطب های توسعه شهری می باشد طرح های نوسازی، | مشارکت به دو صورت مطرح می گردد: مشارکت ساکنین در طرح نوسازی و مشارکت ساکنین با يكديگر لازمه مشارکت ساکنین در مطرح اعتماد و اطمینان ایشان به مدیران شهری می باشد. در این مقاله به نقش همکاری شهروندان و دولت در نوسازی بافت فرسوده شهرها با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از اطلاعات استانی ( كتابخانه ای ) و دانه های آماری به تکمیل پرسشنامه و مشاهدات میدانی صورت گرفته است که تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از . نرم افزارهای Excel و ,ArcGis spss صورت پذیرفته مست و نتایج به دست آمده نشان می دهد که در محله جی منطقه 4 شهر تهران هرچقدر میزان مشارکت شهروندان و همکاری با شهرداری بیشتر باشد و میت بافت فرسوده شهری بهبود یافته است.

عنوان

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

هدفهای تحقیق

پیشینه ی تحقیق

فرضیه

روش تحقیق

روش نمونه گیری و حجم نمونه

فصل دوم ادبیات تحقیق

بخش اول

تعریف شهروند

تعریف مشارکت:

تعریف بافت و معیارهای تشخیص آن :

وضعیت بافت های فرسوده در کشور، مسائل و مشکلات

رویکردهای موجود در اصلاح بافت های فرسوده

مقاوم سازی، اهداف و موانع

تملک اجباری، قابلیت ها و محدودیت ها

روش های داوطلبانه، قابلیت ها و محدودیت ها

دوباره تنظیم زمین، امکانات و موانع

انواع مداخله

عوامل مؤثر در ایجاد فرسودگی و تخریب بافت های شهری و آسیب شناسی آن :

وجود مدیریت های متعدد بر بافت فرسوده :

عوامل کالبدي :

مشارکت مردمی در نوسازی شهری مقاصدی چند را برآورده می کنند که بصورت فشرده

بخش دوم

فصل سوم

قلمرو پژوهش

ویژگی طبیعی منطقه

ویژگی های اجتماعی

ویژگی های اقتصادی

ویژگی کالبدی

امعیارهای تشخیص بافتهای فرسوده

محدوده بافت فرسوده

سه شاخص اصلی تشخیص فرسودگی بافت در مناطق شهر تهران عبارتند از:

فرسودگی بافت بر حسب بلوک های شهری

موانع تحقق مشارکت مردم در نوسازی بافت های فرسوده

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

یافته های تحقیق

شناسایی مشاغل موجود و نوع معیشت غالب

بررسی توان مالی خانوارها جهت مشارکت در نوسازی

بررسی میزان همکاری مردم در نوسازی شهری

تحصیلات ساکنین محله

فصل پنجم

آزمون فرضیات و ارائه راهکار

آزمون فرضیه

نتیجه گیری

ارائه راهکارها

منابع

مقدمه

شهر تهران به عنوان یک کلانشهر و هم به عنوان مرکز شهر ، از عملکردهای گوناگونی برخوردار است . در برنامه های نوسازی عموما کنش گران گوناگونی از سرمایه گذاران گرفته تا مالكان بانت لازم است با هم همکاری کنند . شهروندانی که از کیفیت زندگی بالاتری برخوردارند دارای امکانات و توانایی های بیشتری برای مشارکت در نوسازی هستند و به همین خاطر تمایل بیشتری برای ورود به برنامه های نوسازی دارند . بحث مشارکت در کشور ما دارای سابقه طولانی است . در گذشته همکاری ، همدلی و تعاون واژه هایی بودند که در فرهنگ ما ارزش بالایی داشته و کاربرد بسیار داشته اند . تجربه در امر بهسازی ، نوسازی و ساماندهی بافت های فرسوده شهری نشان می دهد که بدون استفاده از رویکرد مشارکتی نمی توان پیشرفتی در این امر حاصل کرد حرکت بهسازی و نوسازی بافت شهرها امر پیچیده ای است که نیاز به مشارکت آحاد مرتبط با این امر دارد . مشارکت شهروندان در بازسازی شهری نتایج مثبتی را به دنبال دارد . جلب مشارکت مردم به سرعت بخشیدن امور کمک شایان توجهی می کنند و رسیدن به اهداف را آسانتر می کنند . مشارکت شهروندان و همکاریهای اجتماعی آنها در نوسازی محیط زندگی خود منجر به افزایش حس تعلق آنان به شهر می شود (خودکاری و نصیری : ۱۳۹۳ )نوسازی شهری ، به ویژه در بافت های قدیمی بدون مشارکت فعال مردم امکان پذیر نیست زیرا این اقدامات مستقیما با زندگی جاری مردم و تعلقات فرهنگی روحی و روانی آنها و در مواردی با تمام سرمایه و زندگی ساکنان در بافت های قدیمی سرو کار دارد . در نوسازی شهری ، با توجه به مشکلات پیچیده تعلقات ، حقوق و مالكيت ها و ضرورت دخالت مردم در انتخاب فضای س*****ت خود ، به مردم نباید فقط به عنوان تأمین کننده زمین یا سرمایه ، نگریست بلکه لازم است آنها در تمام مراحل تصمیم گیری، سرمایه گذاری، مدیریت و بهره برداری از فضا بطور مستقیم دخالت داشته باشند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران