نسل جوان ایران

علوم انسانیفقه و مبانی حقوق اسلامیفقه تطبیقی

دیه زن ومرد از منظر مذاهب خمسه

ارسال کننده : جناب آقای دکتر مهدی فلاح
سطح فعالیت : مدیر
ایمیل : DRmahdifalah12[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۶ خرداد ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 4207
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 138
فرمت فایل : word-pdf
حجم فایل : 1.158

قیمت فایل : 15,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 2
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

ومرد از منظر مذاهب خمسه

 

حجت الاسلام دکتر مهدی فلاح

چکیده

دیه در اصطلاح فقها عبارت است از مالی که جانی، به خاطر جنایتی که بر انسان آزادی وارد می‌کند، واجب به پرداختش می‌گردد. حال فرقی نمی‌کند که این مال به خاطر جنایت قتل باشد و یا نقص عضو و جراحت.

مفهوم دیه در اصطلاح فقهای مذاهب اسلامی، تفاوت چندانی ندارد و با مفاهیمی همچون ارش، حکومت، ضمان و قیمت مرتبط می‌شود.

اما در خصوص میزان دیه زن و مرد این سوال مطرح می‌گردد که آيا میان زن و مرد در پرداخت دیه تفاوتی وجود دارد؟ و نظر فقهای مذاهب اسلامی در این خصوص چیست؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که اکثریت فقهای اسلامی میزان دیه زن را نصف دیه مرد می‌دانند. البته در جایی که قتلی صورت گرفته باشد. اما در باب جراحات فقهای امامیه، مالکیه، حنبلی و شافعی(در نظر قدیمش)، دیه زن را مادامی که کمتر از ثلث یک دیه کامل باشد، با مرد مساوی می‌دانند. و چنانچه بیشتر از آن مقدار شد، دیه زن نصف دیه مرد می‌گردد. اما فقهای حنفی و شافعی(در نظر جدیدش) دیه زن را در همه موارد نصف دیه مرد می‌دانند. اما دسته‌ی اندکی از فقهای معاصر و سلف وجود دارند، که قائل به تساوی دیه زن و مرد هستند. فقهایی همچون (ابن علیه) و (اصم) از فقهای سلف و (یوسف القرضاوی) و (یوسف صانعی) از فقهای معاصر.

این دسته برای اثبات مدعای خود به عموم آیات قرآنی که در خصوص دیه آمده است، اشاره کرده و نیز احادیث وارده مبنی بر تنصیف دیه زن و مرد را ضعیف شمرده و به روایات دیگری مبنی بر تساوی دیه زن و مرد استناد می‌کنند. همچنین از یک سری عناوین اجتماعی مانند محترم بودن خون انسان‌ها، برابری انسان‌ها با یکدیگر و... بهره جسته‌اند.

بر همین اساس، فقهای مذاهب اسلامی که طرفدار تنصیف دیه زن نسبت به مرد هستند، تلاش کرده‌اند که برای اثبات مدعای خویش و رد ادعای طرفداران تساوی علاوه بر بیان ادله‌ی تنصیف، از جمله قرآن، روایات که مهمترین آن‌ها صحیحه ابان ابن تغلب و سعید بن مسیب است، و نیز اجماع و ادله‌ی عقلی، به بیان حکمت و فلسفه تشریع حکم الهی مبنی بر تنصیف دیه زن نسبت به مرد، بپردازند. از موارد حکمت تنصیف دیه این است که: دیه عامل تعیین ارزش زن و مرد نمی‌باشد بلکه یک ابزار است. مسئولیت اقتصادی مرد در زندگی از زن بیشتر است، لذا با از بین رفتن مرد، خسارت بیشتری متوجه خانواده می‌گردد، اقتضای عدالت الهی به این تعلق گرفته است که دیه زن و مرد با هم برابر نباشد.

چکیده‌ب

فهرست مطالب... ‌ج

مقدمه. 1

كليات تحقيق.. 4

بیان مسئله :5

پیشینه تحقیق.. 5

سوالات تحقیق.. 7

فرضيه‏هاي تحقیق.. 7

اهداف مشخص تحقيق.. 9

نوع روش تحقیق:9

ساختار تحقیق:10

فصل اول (دیه و مفاهیم مرتبط با آن)12

دیه و مفاهیم مرتبط با آن. 12

بخش اول: تعریف دیه. 13

مبحث اول: معنای لغوی دیه. 13

مبحث دوم: معنای دیه در اصطلاح فقهای مذاهب خمسه. 15

مبحث سوم معنای دیه در اصطلاح برخي فقهای معاصر اهل سنت... 18

بخش دوم: مفاهیم مرتبط با دیه. 20

مبحث اول: ارش... 21

مبحث دوم- حکومت... 22

مبحث سوم: تفاوت میان ارش و حکومت:23

مبحث چهارم: ضمان. 25

مبحث پنجم- قیمت... 29

مبحث ششم- غُرَّه30


بخش سوم: سیر تاریخی نظام پیدایش دیه. 31

مبحث اول: دیه در عصر جاهلیت... 34

مبحث دوم: دیه در حقوق قانون روم. 36

مبحث سوم: دیه در حقوق آنگلوساکسون:37

مبحث چهارم: دیه در قوانین حمورابی:37

مبحث پنجم: دیه در تورات... 38

مبحث ششم: دیه در انجیل.. 39

بخش چهارم: ماهیت حقوقی دیات از منظر فقهاوحقوق دانان. 40

نتیجه گیری فصل اول. 47

فصل 2 (ادله و مستندات فقهای مذاهب خمسه در خصوص تنصیف دیه زن نسبت به مرد)49

بخش اول) دیه در فقه اهل سنت... 50

مبحث اول: فقه حنفی.. 50

مبحث دوم: فقه شافعی.. 54

مبحث سوم: فقه مالکی.. 57

مبحث چهارم: فقه حنبلی.. 60

بخش دوم: ادله‌ی اهل سنت و ادله ی آن ها پیرامون تنصیف دیه زن و مرد. 64

مبحث اول: دلیل نقلی؛ اجماع. 64

مبحث دوم: دلیل عقلی:65

بخش سوم: دیه در فقه امامیه. 66

مبحث اول: نظر فقهای متقدم شیعه در باب دیه زن. 66

مبحث دوم: نظر فقهای متاخر شیعه در باب دیه زن. 69

بخش چهارم: ادله‌ی امامیه پیرامون تنصیف دیه زن و مرد. 72

مبحث اول: روایات... 72

مطلب اول: دیه ی نفس 72

مطلب دوم: دیه اعضا و جراحات 73

مبحث دوم: اجماع. 78

بخش چهارم: مشروعيت ديه. 79


مبحث اول - قرآن. 79

مبحث دوم – سنت... 80

مبحث سوم - اجماع. 81

مبحث چهارم – عقل.. 81

نتیجه گیری فصل دوم:83

فصل 3(ادله ی قائلین به مساوات دیه زن و مرد)85

بخش اول: موافقین مساوات دیه زن و مرد. 86

بخش دوم: ادلهی قائلین به تساوی دیه زن و مرد. 88

مبحث اول: عموم آیات قرآن. 89

مبحث دوم: ضعف آثار منسوب به پیامبر و اصحاب در خصوص تنصیف دیه. 90

مبحث سوم: رد ادعای اجماع به نصف بودن دیه زن به مرد. 92

مبحث چهارم: اجتماعی بودن حکم دیه. 94

مبحث پنجم: ادعای اقتضای قیاس و تناقض های آن. 96

مطلب اول: شهادت 96

مطلب دوم: میراث 98

مبحث ششم: اصل مساوات میان مسلمین.. 99

مبحث هفتم: تقوا میزان برتری انسان ها100

مبحث هشتم: محترم بودن خون انسانها102

مبحث نهم: سنت صحیح به مساوات زن و مرد در قصاص.... 103

نتیجه گیری فصل سوم:104

فصل 4 (بررسی دیدگاه قائلین به مساوات دیه و بیان حکمت و فلسفه ی تفاوت دیه زن و مرد)106

بخش اول: بررسی دیدگاه مدافعان برابری دیه زن و مرد. 107

مبحث اول: دیه حکم تأسیسی اسلام است.107

مطلب اول: برخورد اسلام با سنت ها و مقررات اجتماعی 107

مطلب دوم: امضای بودن احکام اجتماعی 109

مبحث دوم: عدم تمسک به برخی اطلاقات قرآنی.. 112

بخش دوم: حکمت و فلسفه ی تفاوت دیه زن و مرد. 113


مبحث اول: دیه عامل تعیین ارزش نیست و فقط یک ابزار است.114

مبحث دوم: تفاوت در ارزش تولید اقتصادی.. 117

مبحث سوم: زن و مرد دارای ابعاد ثلاثه اند. 119

مبحث چهارم: رعایت اصل عدالت... 123

نتیجه گیری فصل چهارم:125

نتیجه‌گیری کلی.. 126

منابع......................................................................................................................... 130...........

چکیده‌ب

فهرست مطالب... ‌ج

مقدمه. 1

كليات تحقيق.. 4

بیان مسئله :5

پیشینه تحقیق.. 5

سوالات تحقیق.. 7

فرضيه‏هاي تحقیق.. 7

اهداف مشخص تحقيق.. 9

نوع روش تحقیق:9

ساختار تحقیق:10

فصل اول (دیه و مفاهیم مرتبط با آن)12

دیه و مفاهیم مرتبط با آن. 12

بخش اول: تعریف دیه. 13

مبحث اول: معنای لغوی دیه. 13

مبحث دوم: معنای دیه در اصطلاح فقهای مذاهب خمسه. 15

مبحث سوم معنای دیه در اصطلاح برخي فقهای معاصر اهل سنت... 18

بخش دوم: مفاهیم مرتبط با دیه. 20

مبحث اول: ارش... 21

مبحث دوم- حکومت... 22

مبحث سوم: تفاوت میان ارش و حکومت:23

مبحث چهارم: ضمان. 25

مبحث پنجم- قیمت... 29

مبحث ششم- غُرَّه30


بخش سوم: سیر تاریخی نظام پیدایش دیه. 31

مبحث اول: دیه در عصر جاهلیت... 34

مبحث دوم: دیه در حقوق قانون روم. 36

مبحث سوم: دیه در حقوق آنگلوساکسون:37

مبحث چهارم: دیه در قوانین حمورابی:37

مبحث پنجم: دیه در تورات... 38

مبحث ششم: دیه در انجیل.. 39

بخش چهارم: ماهیت حقوقی دیات از منظر فقهاوحقوق دانان. 40

نتیجه گیری فصل اول. 47

فصل 2 (ادله و مستندات فقهای مذاهب خمسه در خصوص تنصیف دیه زن نسبت به مرد)49

بخش اول) دیه در فقه اهل سنت... 50

مبحث اول: فقه حنفی.. 50

مبحث دوم: فقه شافعی.. 54

مبحث سوم: فقه مالکی.. 57

مبحث چهارم: فقه حنبلی.. 60

بخش دوم: ادله‌ی اهل سنت و ادله ی آن ها پیرامون تنصیف دیه زن و مرد. 64

مبحث اول: دلیل نقلی؛ اجماع. 64

مبحث دوم: دلیل عقلی:65

بخش سوم: دیه در فقه امامیه. 66

مبحث اول: نظر فقهای متقدم شیعه در باب دیه زن. 66

مبحث دوم: نظر فقهای متاخر شیعه در باب دیه زن. 69

بخش چهارم: ادله‌ی امامیه پیرامون تنصیف دیه زن و مرد. 72

مبحث اول: روایات... 72

مطلب اول: دیه ی نفس 72

مطلب دوم: دیه اعضا و جراحات 73

مبحث دوم: اجماع. 78

بخش چهارم: مشروعيت ديه. 79


مبحث اول - قرآن. 79

مبحث دوم – سنت... 80

مبحث سوم - اجماع. 81

مبحث چهارم – عقل.. 81

نتیجه گیری فصل دوم:83

فصل 3(ادله ی قائلین به مساوات دیه زن و مرد)85

بخش اول: موافقین مساوات دیه زن و مرد. 86

بخش دوم: ادلهی قائلین به تساوی دیه زن و مرد. 88

مبحث اول: عموم آیات قرآن. 89

مبحث دوم: ضعف آثار منسوب به پیامبر و اصحاب در خصوص تنصیف دیه. 90

مبحث سوم: رد ادعای اجماع به نصف بودن دیه زن به مرد. 92

مبحث چهارم: اجتماعی بودن حکم دیه. 94

مبحث پنجم: ادعای اقتضای قیاس و تناقض های آن. 96

مطلب اول: شهادت 96

مطلب دوم: میراث 98

مبحث ششم: اصل مساوات میان مسلمین.. 99

مبحث هفتم: تقوا میزان برتری انسان ها100

مبحث هشتم: محترم بودن خون انسانها102

مبحث نهم: سنت صحیح به مساوات زن و مرد در قصاص.... 103

نتیجه گیری فصل سوم:104

فصل 4 (بررسی دیدگاه قائلین به مساوات دیه و بیان حکمت و فلسفه ی تفاوت دیه زن و مرد)106

بخش اول: بررسی دیدگاه مدافعان برابری دیه زن و مرد. 107

مبحث اول: دیه حکم تأسیسی اسلام است.107

مطلب اول: برخورد اسلام با سنت ها و مقررات اجتماعی 107

مطلب دوم: امضای بودن احکام اجتماعی 109

مبحث دوم: عدم تمسک به برخی اطلاقات قرآنی.. 112

بخش دوم: حکمت و فلسفه ی تفاوت دیه زن و مرد. 113


مبحث اول: دیه عامل تعیین ارزش نیست و فقط یک ابزار است.114

مبحث دوم: تفاوت در ارزش تولید اقتصادی.. 117

مبحث سوم: زن و مرد دارای ابعاد ثلاثه اند. 119

مبحث چهارم: رعایت اصل عدالت... 123

نتیجه گیری فصل چهارم:125

نتیجه‌گیری کلی.. 126

منابع......................................................................................................................... 130...........

 

زن همواره در طول تاريخ مورد تبعيضات و ستم‌هايي قرار گرفته است. امروزه نيز در قالب مدرن و به عنوان دفاع از حقوق و آزادي‌هاي زن و حمايت از جامعه زنان و مساوات و برابری ميان زنان و مردان در همه‌ي برهه‌ها، به مراتب زن بيشتر از گذشته مورد ستم و هجمه قرار گرفته است.

اما اسلام عالي‌ترين ارزش را براي زن قائل شده است و او را مانند جنس مرد انساني كامل شناخته و آفرینش او و مرد را، از يك نفس بدون برتري بيني، بيان مي‌كند. خداوند متعال در سوره نساء آیه‌ی اول مي‌فرمايد: ( يا ايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الارحام ان الله كان عليكم رقيبا) ( اي مردم از پروردگار خود بترسيد، آن خدايي كه همه شما را از يك تن آفريد و جفت او را هم از آن خلق كرد و از آن دو تن خلقي بسيار (در اطراف عالم) از مرد و زن برانگيخت. و از آن خدايي بترسيد كه هنگامي كه از يكديگر درخواست مي‌كنيد به نام او است و درباره ارحام كوتاهي نكنيد كه همانا خدا مراقب اعمال شماست.

همان‌گونه كه نشناختن تفاوت‌هاي طبيعي عالم خلقت و عدم درك صحيح و دقيق فلسفه‌ي وجودي اين تفاوت‌ها، و نيز زشتي‌ها و زيبايي‌ها، سبب مي‌شود، انسان با بدبيني، جهان هستي را سراسر بي عدالتي و غرق در تبعيض بداند، بديهي است كه اين عدم شناخت وقتي با بي‌توجهي به مستندات شرعي احكام درباره دوجنس زن و مرد تقويت شود، قطعا دين را در معرض اتهام بي‌عدالتي و تبعيض قرار مي‌دهد. كه نوعي ظلم و ستم مشهود و ديرينه را بر پيكره خلقت آدمي روا داشته و با نسبت دادن آن به دين خدا، مهر سكوت را بر لب‌ها مي‌زند. تا كسي جسارت اعتراض پيدا نكند. اين در حالي است كه از مطالعه‌ي دقيق منابع ديني به ويژه قرآن كريم به دست مي‌آيد كه اسلام هرگز نظريه تحقير و اهانت به زن را نمي‌پذيرد بلكه همواره نگرشي توام با احترام ويژه به وي ابراز داشته است. آيه فوق و ديگر شواهد و ادله شرعي دلالت بر آن دارند كه هم مردان و هم زنان از يك حقيقت واحده آفريده شده‌اند. بعبارت ديگر: خلقت تمامي مردان و زنان به طور يكسان به همان زن و مرد نخستين نسبت داده شده است.

خداوند متعال در سوره حجرات آیه‌ی 13 مي‌فرمايند: ( يا ايها الناس انا خلقنكم من ذكر و انثي و جعلنكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقكم. ان الله عليم خبير)

( اي مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم. و شما را شعبه‌هاي بسيار و قبيله‌هاي مختلف گردانيديم تا يكديگر را بشناسيد. بزرگوارترين شما نزد خدا با تقواترين شما است. خدا دانا و آگاه است.)

بنابراين همان طور كه از هر قبيله يا طايفه‌اي بودن يا نبودن افتخار نيست. زن يا مرد بودن نيز افتخار نمي‌باشد. بلكه افتخار، ارزش و كرامت انسان از ديدگاه خداوند، تقوا و پارسايي است.

بسياري از احكام و حقوق زن در اسلام، محصول فهم و برداشت فقها از منابع ديني يا مباني مختلف اصولي است. از اين رو، جاي بحث و تحقيق در اين حوزه باقي و حق بازبيني در منابع و بازخواني آرا گذشتگان و بازگشايي پنجره‌هاي جديد و كشف افق‌هاي تازه محفوظ است.

نقد و نظر در چنين مسائلي نه تنها بي اشكال است، بلكه براي فقيه ماهر و برخوردار از شرايط، اين گونه نوانديشي باعث حيات و بالندگي و غنا و عمق هر چه بيشتر فقه مي‌شود و براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه‌اي پويا، زنده و پيشرو، ضرورت دارد.

 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران