نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت شهریمدیریت شهری

امکان سنجی روشهای اجرایی بهره گیری از انرژی خورشیدی در مجموعه های ساختمانی با رویکرد پدافند غیر عامل

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۲ تیر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 224
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 155
فرمت فایل : word
حجم فایل : 13.7mb

قیمت فایل : 35,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 2
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

رشد علم و صنعت و فن آوري در جهان امروز، روش هاي مختلف استفاده از انرژي را که در دوران قبل از انقلاب صنعتي معمول بود دگرگون کرده، و شناخت منابع انرژي جديد، تحولي عظيم در توسعه ي صنعتي و تکامل اجتماي بشر به وجود آورده است. وابستگي شديد جوامع صنعتي به منابع انرژي به خصوص سوخت هاي فسيلي و به کارگيري و مصرف بي رويه ي آن ها، منابع عظيمي را که طي قرون متمادي در لايه هاي زيرِزمين تشکيل شده است تخليه مي نمايد. اگر تمامي سوخت هاي فسيلي را جمع کنيم و بسوزانيم، اين انرژي، معادل تابش 4 روز خورشيد به سطح زمين است و از اين لحاظ خورشيد، منبعي عظيم از انرژي به شمار مي رود. با توجه به اين که منابع انرژي زيرزميني با سرعت فوق العاده اي مصرف مي شوند و در آينده اي نه چندان دور چيزي از آن ها باقي نخواهند ماند، نسل فعلي وظيفه دارد به آن دسته از منابع انرژي که داراي عمر و توان زيادي هستند روي بياورد و دانش خود را براي بهره برداري از آن ها گسترش دهد.با عنايت به رشد مصرف بالاي 5 درصدي در ايران به راحتي مي توان مشاهده کرد که هر 10 سال مصرف انرژي ما دو برابر مي شود. با اين روند و با توجه به افت فشار چاه هاي نفت و مشکلات حفاري، استخرج و سرمايه گذاري آيا مي توان اميدوار بود که بعد از دو دهه بتوانيم نيازهاي خود را مرتفع نماييم و آيا توليد ما پاسخگوي نيازهايمان خواهد بود؟ در ایران ساعت های آفتابی زیادی وجود دارد و انرژی زیادی از سمت خورشید دریافت می شود، به نحوی که اگر امکان بهره برداری بیشتری از آن می بود، احتمال بی نیازی از دیگر منابع وجود داشت. آنچه این تحقیق در پی آن است، امکان سنجی روشهای اجرایی بهره گیری از انرژی خورشیدی در مجموعه های ساختمانی با رویکرد پدافند غیر عامل و استفاده از عدسی می باشد. در این فصل به معرفی سیستم های موجود خورشیدی، پرداخته کاربرد ها و اهداف این تحقیق بیان شده و در انتها ساختاری از تحقیق پیش رو ارائه می شود.

Contents

فصل اول. 1

کلیات تحقیق.. 1

1-1-مقدمه. 1

1-2- بیان مسأله. 3

1-3-ضرورت واهمیت تحقیق.. 5

1-4- سوالات تحقیق.. 6

1-4-1- سوال اصلی.. 6

1-4-2- سوال اصلی.. 6

1-5- فرضیه تحقیق.. 6

1-5-1- فرضیه اصلی.. 6

1-5-2- فرضیه فرعی.. 6

1-6-روش تحقیق.. 7

1-7- اهداف تحقیق.. 7

1-7-1- کاربردها8

1-8- تعریف مفاهیم. 9

1-8-1- عدسی.. 9

1-8-2- کانون عدسی.. 10

1-8-3- قرص ایری.. 10

1-8-4- زاویه پذیرش:11

1-8-۵-شدت بر تابشی نور. 12

۱-9- ساختار تحقیق.. 13

فصل دوم. 14

مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 14

2-1- انرژي خورشید. 14

2-2- کاربرد انرژي خورشیدي.. 16

2-3- سیستم غیر فعال خورشیدي.. 17

2-4- روش هاي استفاده از سیستم غیر فعال خورشیدي در جهت تامین سرمایش و گرمایش... 19

2-5-1- جلوگیري از اتلاف انرژي.. 20

2-5-2- جهت گیري ساختمان. 20

2-5-3- فرم ساختمان:21

2-5-4- سایه اندازي:22

2-5-5- ذخیره کننده ي حرارت:22

2-6- تاریخچه استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان. 22

2-7- کاربرد انرژی خورشیدی در معماری و برنامه ریزی شهری.. 23

2-8-کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان ها28

2-9- گرمایش و سرمایش ساختمان. 30

2-10-مصالح و شکل ساختمان. 31

2-11- بررسی انرژی صفر در ساختمان. 34

2-12- کاربرد انرژي خورشيدي در ساختمان ها36

2-12-1- انرژي خورشيدي: منبع بي پايان انرژي پاک.. 36

2-13- سيستم هاي گرما خورشيدي.. 39

2-14- یافتن بهترین مکان برای نصب نیروگاه های خورشیدی در تهران. 45

1-14-1- جوادآباد شهری در شهرستان ورامین ، در استان تهران. 47

2-15- مروری بر سیستم های خورشیدی.. 51

2-15-1- آب گرمکن خورشیدی خانگی.. 52

2-15-2- سلول های فتوولتاییک... 52

2-15-3- نیروگاه های حرارتی خورشید از نوع سهموی خطی.. 53

2-16- پیشینه تحقیق.. 57

2-17- خلاه تحقیق های پیشین.. 61

2-18- مروری بر امکان سنجی یک طرح.. 63

2-18-1- ارزیابی بازار. 63

2-18-2- ارزیابی فنی.. 64

2-18-3- ارزیابی مالی.. 65

2-18-4- ارزیابی اقتصادی.. 65

فصل سوم:66

روش شناسی تحقیق.. 66

3-1- روش تحقیق.. 67

3-2- معرفی روش های تحقیق.. 68

3-3- روش استفاده شده در این تحقیق.. 70

۳-4- نحوه اجرای تحقیق.. 71

3-5-محاسبات میزان آب گرم مصرفی بهداشتی و بار حرارتی آن. 71

فصل چهارم:75

تجزیه و تحلیل دادهها75

4-1-مقدمه. 76

4-2- مشخصات ساختمان. 79

4-3- ارزش طرح از دید مصرف کننده و جامعه. 79

4-3-1-صرفه جویی اقتصادی مصرف کننده نهایی.. 80

4-3-1-1- محاسبه بار برودتی ساختمان. 80

4-3-1-2- محاسبه بار گرمایش ساختمان. 81

4-3-1-3- محاسبه آب گرم مصرفی ساختمان. 81

4-3-1-4- برآورد ارزش صرفه جویی طرح.. 82

فصل پنجم. 84

نتیجه گیری.. 84

5-1- مقدمه. 85

5-2- نتایج تحقیق.. 86

5-3- انرژی خورشیدی و نیروگاه های تولید برق.. 88

5-4- گردآورهای سهموی ترکیبی.. 90

5-5- خلاصه نتایج تحقیق.. 92

5-6- مشکلات و محدودیتها92

5-7- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 93

5-8- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 94

فهرست مراجع. 94

 

 

پدافند غيرعامل از مهم ترين رويکردها و راهبردها در حوزه مديريت بحران شهري مي باشد، ايمني و امنيت از ديرباز تاکنون در برنامه ريزي و مديريت س*****تگاه هاي شهري مورد توجه بوده است. با نگاهي به ساختار و فضاي سياسي موجود و پارادايم هاي نظامي در فضاهاي شهري لازم به نظر مي رسد تا در بستر نگاهي جامع، اقدامات سيستم دفاع غيرعامل مورد توجه قرار گيرد تا افزايش توان و اقتدار نظام و کاهش آسيب پذيري هاي کالبدي و انساني از تجاوزات احتمالي، امکان وقوع يابد. در اين ميان، پدافند غيرعامل را نيز مجموعه اقدامات غيرمسلحانه اي مي دانند که موجب کاهش آسيب پذيري نيروي انساني، ساختمان ها و تاسيسات شهري و تجهيزات و شريان هاي شهري و منطقه اي در مقابل عمليات خصمانه و مخرب دشمن مي گردد. در اين راستا، بررسي پدافند غيرعامل و تحقق يکپارچگي، شناسايي عوامل موثر بر يکپارچگي و تفرق در مديريت شهري و پدافند غيرعامل ضروري است. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش توصيفي و تحليلي و با بهره گيري از مطالعات کتابخانه اي و اسنادي، پس از تبييـن اصول، اهداف و ملاحظات دفاع غيرعامل و تحليل رويکرد پدافند غيرعامل در مناطق شهري، نقش مديريت يکپاچه شهري (عوامل موثر بر يکپارچگي مديريت شهري در سطح سياستگذاري و تصميم گيري) در پدافند غيرعامل شهري مورد بررسي قرار گرفته است.يافته هاي تحقيق نشان مي دهد، مديران شهري در بحث پدافند غيرعامل بايستي به گونه اي تلاش نمايند تا آمادگي لازم در جهت کاهش خسارات جاني و مالي به مقابله سريع و بهبود اوضاع تا سطح وضعيت عادي در سطح شهر در هنگام اضطرار فراهم آيد.

امروزه با توجه به افزایش روند مصرف سوخت های فسیلی از یک طرف و محدودیت و غیر قابل تجدید بودن آنها و همچنین پیامد های سوء زیست محیطی و بهداشتی ناشی از مصرف این منابع از طرف دیگر، سمت و سوی بسیاری از تحقیقات جهانی به مهار بحران انرژی جلب شده است. بر این اساس معماری پایدار و استفاده از انرژی های تجدید پذیر در سطح جهانی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در واقع معماری می تواند با استفاده ی هوشمندانه از انرژی های پاک، کیفیت زندگی را ارتقا داده و در تقلیل مصرف منابع تجدید ناپذیر و بهینه سازی مصرف آنها موثر باشد. خورشید به عنوان یکی از در دسترس ترین منابع تولید انرژی از دیر باز در معماری مورد استفاده قرار می گرفته است. با پیشرفت تکنولوژی و انجام شدن پژوهش های بسیار در سطح دنیا، پتانسیل های بالقوه ی این منبع، جهت تامین انرژی و همچنین فرآهم آوردن آسایش استفاده کنندگان در طراحی ساختمان ها مورد بهره برداری قرار گرفته است. از انرژی خورشیدی می تواند در تولید انرژی الکتریکی، فرآهم آوردن روشنایی طبیعی و به کار انداختن سیستم های سرمایش و گرمایش بصورت فعال و غیر فعال استفاده کرد. بکارگیری سیستم هایی که از انرژی خورشیدی بصورت غیر فعال جهت بالابردن آسایش فضای داخلی ساختمان استفاده می کنند، بدلیل تولید آلودگی بسیار کم، نیاز به نگهداری کم و کاهش هزینه های مربوط به انرژی که در نتیجه باعث کاهش مصرف سوخت های فسیلی می شود در معماری امروز مورد توجه است. در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا پس از بررسی کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان ها، به معرفی راهکار هایی در جهت استفاده از این منبع پاک برای تولید سرمایش و گرمایش غیر فعال پرداخته شود.( Ahearn,2012) در این تحقیق بدنبال این سوال هستیم که چگونه می توان از انرزی خورشید در کاهش مصارف انرژی ساختمانی در شهر جواد آباد بکاهیم؟ و این سیستم تا چه اندازه ای در چارچوب پدافند غیر عامل عمل می کند؟ ساختار مدیریتی این سیستم چگونه می تواند بر کاهش هزینه های جاری تاثیر گذار باشد؟ و آیا صرف هزینه های اولیه گسترده قابلیت توجیه اقتصادی دارد؟

1-3- ضرورت واهمیت تحقیق

خورشید می تواند گرمای کافی، نور و سایه را فرآهم آورد و در فصول گرم سال، تهویه را در ساختمان هایی پایدار در جریان اندازد. طراحی خورشیدی غیر فعال می تواند صورتحساب انرژی مورد نیاز برای تامین حرارت و برودت را کاهش دهد و علاوه بر افزایش نشاط در فضا، آسایش و راحتی را برای مصرف کنندگان تامین کند(حاج سقطی، 1۳۹۳).

استفاده از انرژی خورشیدی در صورت بومی شدن فناوری استفاده از آن، می تواند در استقلال صنعتی کشور نقشی ارزنده ایفا نماید.علاوه بر این، به دلیل موقعیت جغرافیای ایران، امکان خودکفایی کشور در زمینه های تولید مصالح ، ساخت دستگاه ها، احداث سیستم های انتقال و سایر زمینه های مربوطه ایجاد گردد و با این منظور نه تنها به نیروی کار نیمه ماهر نیاز است، که برای متخصصین نیز شغل ایجاد خواهد نمود. (شهبازی و دیگران، 1۳۹۳)استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان گامی موثر در تقلیل استفاده از انرژی فسیلی در ساختمان موضوع بحث این نوشتار است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران