نسل جوان ایران

فنی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیترویج و آموزش کشاورزیترویج و آموزش کشاورزی

دانلود مقاله امنيت غذايي و ترويج روشهاي مبارزه با بيماريهاي ميكروبي در بخش كشاورزي(تهیه کننده: رضا رحیمی)

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۵ خرداد ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 2171
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 24
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 363kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

رشد بخش كشاورزي به عنوان بستري براي كسب اهداف توسعه و امنيت غذايي در كشورهاي توسعه يافته و در حالتوسعه امري ضروري قلمداد مي شود. در ميان اهداف مورد نظر، بهبود و تقويت رشد اقتصادي و كاهش فقر، بهبود امنيت غذايي و حفظ منابع طبيعي بسيار مهم هستند. در دنياي آكنده از رقابت كنوني قطعاً توان توليد محصولات كشاورزي يكي از مؤلفه هاي مهم قدرت ملي محسوب مي شود؛ بنابراين ايران نيز بايد در اين بخش از توان بالايي برخوردار شود .
يكي از راهكارهاي دستيابي ب هاين مهم كاهش خطرات و ريسك هاي فني، بخش كشاورزي مي باشدكه نيازمند اقدامات پدافند غيرعامل براي مقابله با آن مخاطره و يا كاهش آن مي باشد. اين اقدامات بخش را براى دستيابى به درجه اي از توانايى آماده مي سازد تا هنگام حوادث احتمالى و مخاطره آميز از ديدگاه پدافند غيرعامل ، اهداف توسعه بخش كشاورزي به طور مستمر ادامه داشته باشد. يكي از مخاطرات مهم بخش بيماريهاي ميكروبي است كه كنترل و مبارزه با آن در افزايش توليد و بهره وري بخش كشاورزي و در نهايت كاهش خطر تهديد امنيت غذايي كشور از جايگاه مهمي برخوردار است . آنچه تحقيقات كاربردي اين علم با آن مواجه است شيوه ها و ساختار مناسب انتقال يافته هاي به بهره برداران كشاورزي جهت دستيابي به هدف امنيت پايدار توليد بخش مي باشد . بررسي تجربيات كشورهاي جهان در رابطه با مبارزه با بيماريهاي گياهي و دامي نشان مي دهد كه روش مدرسه در مزرعه و مديريت تلفيقي آفات داراي پيامدهاي مثبتي براي پيشگيري و كنترل آفات و بيماريها بوده است . براي توسعه روشهاي ترويجي نوين در ايران توسعه زيرساختهاي فني ، اقتصادي ، اجتماعي و مالي و اعتباري آن همراه با ايجاد و توسعه شبكه ملي مدرسه در مزرعه پيشنهاد مي گردد.

چکیده

مقدمه

روش شناسی

تعريف پدافند غير عامل و اهداف آن

پدافند غير عامل در بخش كشاورزي

اهميت پدافند غير عامل در ايران و بخش كشاورزي آن

بيماريهاي گياهي و دامي (تعريف و پيامدها)

الف) آسيب ها و زيا نهاي مستقيم اقتصادي همانند :

جايگاه ترويج كشاورزي در پايداري توليد و كاهش خطرات

پيشنهادها

منابع

بخش كشاورزي به عنوان بستري براي دستيابي هدف هاي توسعه و امنيت غذايي در
كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به شمار مي آيد. در ميان هدف هاي در نظر گرفته
شده براي اين بخش ، بهبود و تقويت رشد اقتصادي و كاهش فقر، بهبود امنيت غذايي ،حفظ
منابع پايه و طبيعي بارزترين مي باشد. در جهان آكنده از رقابت كنوني به طور قطع توان
توليد محصولات كشاورزي يكي از مؤلفه هاي مهم قدرت ملي به شمار م يآيد؛ بنابراين ايران
نيز بايد در اين بخش از توان بالايي برخوردار شود. يكي از راهكارهاي دستيابي ب هاين مهم
كاهش خطر(ريسك)پذيري هاي فني، اقتصادي و اجتماعي بخش كشاورزي و روستايي
مي باشد. در اين ميان مجموع هاي از مولف ههاي مخاطره آميز (ريسك) در اين بخش به نوعي
مستقيم و يا غيرمستقيم به پدافند غيرعامل برمي گردد. به عبارتي ديگر مي توان گفت كه
برخي مخاطرات فني، اقتصادي و اجتماعي نيازمند اقدام هاي پدافند غيرعامل براي رويارويي
با آن مخاطره و يا كاهش آن مي باشد. از جمله اين مخاطره ها كه به نوعي به امنيت غذايي و
درجه اطمينان دسترسي به غذا و امنيت ملي مرتبط مي شود، بيمار يهاي گياهي و دامي است.
اين مساله از اين ديدگاه قابل توجه و پراهميت است كه اطلاعات جهاني نشان مي دهد كه
افزايش قيمت مواد غذايي در جهان ، امنيت غذايي و رشد اقتصادي و به تبع آن رفاه
خانوارها را به چالش كشانده است

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران