نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم سیاسیروابط بین الملل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد جنگ روسیه و گرجستان و تاثیر آن بر سیاست خارجی ایران

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۸ اسفند ۱۳۹۳
دفعات بازدید : 2498
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 130
فرمت فایل : word , pdf
حجم فایل : 1.322mb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 4
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

این پژوهش به دنبال تحلیل جنگ روسیه و گرجستان و تاثیر این جنگ بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. روابط روسیه و گرجستان بعد از فروپاشی شوروی همواره دچار تنش و درگیری های متوالی در سطوح روابط دیپلماتیک بوده است. روسیه به گرجستان به عنوان حیاط خلوت خود می نگرد ، اما حضور امریکا در این منطقه باعث شده که روسیه احساس کند که در نهایت به رویارویی نظامی میان دو کشور روسیه و گرجستان منجرشد.

با توجه به اینکه ایران امریکا را دشمن دیرینه خود قلمداد می کند ، حضور و دخالت این کشور در مسائل قفقاز باعث گردیده تا ایران به عنوان همسایه ای دیرینه که دارای فرهنگ و مشترکات تاریخی فراوانی با این کشور هاست احساس خطر کند. همین عامل موجب می شود که هر گونه برخورد و تنشی در سطوح مختلف باعث واکنش های گوناگون گردند. این پژوهش به دنبال بررسی این وقایع فراهم گردیده است.

سوال اصلی این پژوهش آن است که جنگ روسیه و گرجستان چه تاثیری بر سیاست امنیتی ایران در منطقه قفقاز داشته است؟

در پاسخ محقق معتقد است این جنگ باعث تقویت روابط سیاسی – امنیتی روسیه – ایران شده است. در همین راستا محقق تلاش می کند با بیان دلایلی این فرضیه را تایید کند.

به طور کلی این پژوهش بیان می دارد اگر روسیه به گونه ای تدریجی موقعیت خود را در قفقاز از دست بدهد شاهد حضور امریکا در منطقه ای می شود که هم به زیان ایران و هم به ضرر روسیه می باشد. بدین ترتیب جدال برای کنترل امنیتی منطقه قفقاز ادامه خواهد یافت.

چکیده 1

فصل اول كليات 1

1-1.بیان مسأله 2

2-1.سوال اصلی پژوهش 4

3-1.سوال فرعی پژوهش 4

4-1.فرضیه تحقیق 4

5-1.فرضیه فرعی 4

6-1.ادبیات و پیشینه تحقیق 4

7-1.روش شناسی تحقیق 6

8-1.تعریف مفاهیم 6

9-1.روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 7

10-1. اهمیت و ضرورت تحقیق 7

11-1.جدید بودن و نو آوری در پژوهش 7

12-1.اهداف پژوهش 7

13-1.ساختار پژوهش 7

14-1.پی نوشت 9

فصل دوم (چارچوب تئوريكنوواقع گرایی) 10

1-2. نوواقع گرایی 11

2-2.اصول نئورئاليسم 15

1-2-2.مفاهيم اساسي 15

2-2-2. مفاهيم كليدي نئورئاليسم 15

1-2-2-2.موازنه- قدرت 15

2-2-2-2. امنيت و بقا 16

3-2-2-2. قدرت 17

4-2-2-2. خودياري 17

3-2. واقع گرایی انگیزشی: 19

4-2.نتيجه‌گيري 20

5-2.پی نوشت 21

فصل سوم

ويژگي هاي منطقه قفقاز 23

1-3.مقدمه 24

2-3. بخش اول

1-2-3.سیر تاریخی منطقه قفقاز 24

1-1-2-3. سیر تاریخی منطقه قفقاز 24

2-1-2-3. قفقاز در دوران باستان 24

1-2-1-2-3. قفقاز در دوران اسلامی 26

2-2-1-2-3. رقابت ایران و عثمانی در منطقه قفقاز 27

3-2-1-2-3. عوامل کشمکش ایران با عثمانی در منطقه قفقاز 27

4-2-1-2-3. اهداف دولت عثمانی در قفقاز 28

5-2-1-2-3. رقابت روسیه با ایران و عثمانی از قرن ۱۷ تا ۱۹ 29

2-2-3.اهداف روسیه در قفقاز در قرن ۱۸ و ۱۹ 30

1-2-2-3.حمایت از ملل مسیحی قفقاز یعنی گرجی ها و ارمنی ها 31

2-2-2-3. قفقاز جنوبی از زمان تزارها تا روی کار آمدن بلشویک ها 31

3-2-3. قفقاز جنوبی در دوره حاکمیت اتحاد شوروی 33

بخش دوم

3-3.جايگاه كشورهاي ذينفع قفقاز در نظام بين الملل 35

1-3-3. جايگاه روسيه در نظام بين‌الملل 35

1-1-3-3. جايگاه تاريخي روسيه 37

2-1-3-3.روسیه و منطقه خارج نزدیک(قفقاز 38

1-2-1-3-3.اهداف و منافع روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز 38

2-2-1-3-3. منافع اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز 41

3-2-1-3-3. منافع نظامی – امنیتی روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز 42

4-2-1-3-3. اولویت‌های روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز 44

5-2-1-3-3. گرجستان 44

6-2-1-3-3. ایران 49

1-6-2-1-3-3. منابع قدرت ایران در سطح منطقه ای و جهانی 50

2-6-2-1-3-3. جايگاه انقلاب اسلامي ايران در جهان اسلام 50

3-6-2-1-3-3.تقابل انقلاب اسلامي ايران با نظام تك قطبي 50

4-6-2-1-3-3. تحقق اهداف سند چشم انداز در حفظ و ارتقاي جايگاه ايران در جهان اسلام51

5-6-2-1-3-3.جايگاه ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك ايران در منطقه 52

6-6-2-1-3-3.موقعیت ایران در قفقاز 53

بخش سوم

4-3. قفقاز و قدرت هاي بزرگ 55

1-4-3. قفقاز و رقابت قدرت های بزرگ 55

2-4-3. ژئواستراتژی کنونی در قفقاز جنوبی 55

3-4-3. امنیت انرژی 56

4-4-3. فرونشاندن مناقشات فروزان 57

5-4-3. پیمانهای نظامی، تضمین انرژی 58

6-4-3. رقابت روسیه و آمریکا در قفقاز جنوبی 59

5-3. نقش فراگیر اتحادیه اروپا در حل و فصل مناقشات 60

1-5-3.تلاش مشترک ناتو و اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی 61

6-3. نتیجه گیری 62

7-3. پی نوشت 63

فصل چهارم

بررسی جنگ روسیه و گرجستان 67

1-4.مقدمه 68

بخش اول:

2-4.عوامل بحرا ن در گرجستان 69

1-2-4. عوامل داخلی بحران گرجستان 69

1-1-2-4. عوامل داخلی موثر در بحران گرجستان 71

2-1-2-4. عوامل خارجی موثر در بحران گرجستان 73

3-1-2-4. ریشه منازعات در قفقاز 73

4-1-2-4. علل رویارویی روسیه و غرب در منطقه قفقاز 74

بخش دوم

3-4. واكنش كشور ها نسبت به بحران كرجستان 78

1-3-4. عوامل موثر بر روابط روسیه و گرجستان 78

2-3-4. واكنش روسيه به بحران گرجستان 79

3-3-4. مواضع آمريكا در برخورد با بحران گرجستان 81

4-3-4. مواضع شوراي امنيت در ارتباط با بحران گرجستان 83

5-3-4. نقش اتحاديه اروپا در بحران گرجستان 84

6-3-4. ايران و بحران گرجستان 86

4-4. نتيجه‌گيري 87

5-4. پی نوشت 89

فصل پنجم

نقش ايران در قفقاز 91

1-5.مقدمه 92

بخش اول

2-5. سازو كار هاي امنيتي در قفقاز 94

1-2-5. طرح امنيتي جمهوري اسلامي ايران 95

2-2-5. سياست ايران در قفقاز 98

3-5. چالش ها و رویکرد امنیتی ایران قفقاز 98

1-3-5.جرائم سازمان یافته 99

2-3-5.مهم ترین جرائم سازمان یافته 99

1-2-3-5. تجارت مواد مخدر 99

2-2-3-5. قاچاق سلاح 99

3-3-5. تنش های قومی- سرزمینی 99

4-5. حضور قدرت هاي بزرگ و خارجي در منطقه 100

بخش دوم

5-5. سابقه علایق ژئوپلیتیکی ایران در قفقاز 102

1-5-5. علایق ژئوپلیتیکی ایران در قفقاز 103

2-5-5. علایق ژئوا*****ومیکی ایران در قفقاز 103

3-5-5. علایق ژئوکالچر ایران در قفقاز 104

4-5-5. موانع تحقق علایق ژئوپلیتیکی ایران در قفقاز 104

بخش سوم

6-5.روابط ايران با كشور هاي قفقاز 105

1-6-5. ايران و آذربايجان: عدم توافق دروني 106

2-6-5. ايران ـ ارمنستان: روابط دو همسايه خوب 108

3-6-5. ايران و گرجستان: اتحاد دشوارتر 109

بخش چهارم

7-5. جنگ گرجستان و نقش ايران 111

1-7-5. فرصت هاي ايران در سايه جنگ گرجستان 113

2-7-5. تامين انرژي اروپا(اهداف بلند مدت) 113

3-7-5. مسئله هسته اي(اهداف كوتاه مدت) 113

8-5. نتيجه گيري 114

9-5. پی نوشت 116

نتیجه گیری کلی 120

منابع ( كتب فارسي ) 124

مقالات فارسي 127

مقالات انگليسي 130

رابطه روسيه و گرجستان پرتنش‌ترين روابط در ميان همه جمهوري‌هاي پس از شوروي سابق مي‌باشد. روسيه علاوه بر شعله‌ور كردن آتش جدايي‌طلبي در اوستياي جنوبي (از سال 1990 به بعد)، طي سال‌هاي 1992 تا 1993 از جدايي‌طلبان آبخازيا كه بخشي از سرزمين گرجستان مي‌باشد نيز حمايت نظامي به عمل آورد. اين اقدام روسيه با هدف تضعيف استقلال گرجستان و احياي كنترل خود بر منطقه راهبردي قفقاز جنوبي انجام پذيرفت. روسيه اصلي‌ترين كشور تأثيرگذار بر حوزه امنيت قفقاز جنوبي بوده است.

در واقع با استقلال گرجستان در سال 1991 از شوروی سابق، منطقه اوستیای جنوبی محل نزاع میان جدایی طلبان اوستیایی و دولت مرکزی گرجستان بوده است. اوستیا در پی یک رفراندوم در سال 1992 تمایل خود را برای الحاق به اوستیای شمالی در روسیه، اعلام کرده بود. این اعلامیه با عدم شناسایی کشورهای جهان روبرو شد. این واقعه که منجر به درگیری هایی در منطقه گردید موجب انعقاد معاهده JCC میان روسیه و گرجستان گردید که طبق آن نیروهای ائتلافی صلحبان گرجی و روسی در اوستیای جنوبی مستقر شدند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران