نسل جوان ایران

علوم پایهزیست شناسیمیکروبیولوژیژنتیک انسانی

معرفی علم ژنتیک

ارسال کننده : جناب آقای mahdi jalali
سطح فعالیت : ناشر
ایمیل : njiran1379[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۱ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 685
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 36
فرمت فایل : word
حجم فایل : 323 KB

قیمت فایل : 2,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

ژنتیک،علم مطالعه وراثت، در تمامی زمینه‌های آن، از گسترش صفات در یک شجره‌نامه خانوادگی،تا بیوشیمی ماده ژنتیکی، اسید دزوکسی ریبونوکلئیکDNA و اسید ریبونوکلئیکRNA است. هدف ما در این بخش، معرفی و بررسی مکانیزم‌های وراثت است.

بهصورت تاریخی، ژنتیک دانان در 3 حیطه مجزا فعالیت کرده‌اند، هر حیطه با مشکلات،روش‌ها و موجودات زنده مورد مطالعه مربوط به خود. این 3 حیطه عبارتند از ژنتیککلاسیک، ژنتیک مولکولی و ژنتیک تکاملی (یا ژنتیک جمعیت).

درژنتیک کلاسیک ما با تئوری کروموزومی وراثت روبرو هستیم، مفهومی که ژن‌ها را به صورتخطی در کنار هم بر روی کروموزوم فرض می‌کند. موقعیت نسبی ژنها با بررسی فراوانیزاده‌های حاصل از آمیزش‌های خاصی قابل تعیین است. ژنتیک مولکولی مطالعه ماده ژنتیکاست؛ ساختار، رونویسی و بیان ماده‌ ژنتیک. همچنین در همین حیطه ما انقلاب بزرگتکنولوژی DNAنوترکیب (یا مهندسی ژنتیک) و اطلاعات بدست آمده از آن را بررسی خواهیمکرد. ژنتیک تکاملی یا ژنتیک جمعیت به بررسی تغییرات در فراوانی ژنها در جمعیتمی‌پردازد. مفهوم داروینی تکامل که بنابر پایه انتخاب طبیعی است بررسی می‌شود.

معرفی علم ژنتیک

تاریخچه ژنتیک

جنسیت چگونه تعیین می شود

ساخته شدن سلولهای جنسی

ژنها و DNA

ژنتیک پزشکی و انسانی

دید کلی

تاریخچه

اهمیت ژنتیک در تمام جنبه‌های پزشکی

قوانین موجود در ژنتیک انسانی و پزشکی

موضوعات اخلاقی در ژنتیک پزشکی

آینده بحث

ژنتیک مولکولی

 

وقایع مهم در ژنتیک مولکولی تا سال 1944

کشف ساختمان DNA

ژنها و کروموزومها

متابولیزم DNA

متابولیزم RNA

متابولیزم پروتئین

تنظیم بیان ژن

فناوری DNA نوترکیبی

ژنتیک و اصلاح نباتات

مقدمه

تاریخچه و سیر تحولی و رشد

  1. رنگ.

اصول ژنتیکی تکامل گیاهان

موارد موثر بر اصلاح نباتات

رانده شدن ژنتیکی

کاربردهای اصلاح نباتات

ژنتیک و سرطان

زیست شناسی سرطان

اشکال سرطان

اساس ژنتیکی سرطان

سرطان در خانواده‌ها

انکوژنها

ژنهای سرکوب‌گر تومور

تغییرات سیتوژنتیکی سرطان

پرتوها

سرطان‌زاهای شیمیایی

منابع

علمزیستشناسی ، هرچند به صورت توصیفی از قدیم ترین علومی بوده که بشر به آن توجه داشتهاست ؛ اما از حدود یک قرن پیش این علم وارد مرحله جدیدی شد که بعدا آن راژنتیکنامیده اند و این امر انقلابی در علم زیست شناسی به وجود آورد. در قرنهجدهم ، عده ای از پژوهشگران بر آن شدند که نحوه انتقال صفات ارثی را از نسلی بهنسل دیگر بررسی کنند؛ ولی به 2دلیل مهم که یکی عدم انتخاب صفات مناسب و دیگرینداشتن اطلاعات کافی در زمینه ریاضیات بود، به نتیجه ای نرسیدند.
اولین کسیکه توانست قوانین حاکم بر انتقال صفات ارثی را شناسایی کند، کشیشیاتریشیبه نامگریگور مندلبود که در سال 1865 این قوانینرا که حاصل آزمایشاتش روی گیاهنخودفرنگی بود، ارائه کرد. اما متاسفانه جامعه علمی آن دوران به دیدگاه ها و کشفیاتاو اهمیت چندانی نداد و نتایج کارهای مندل به دست فراموشی سپرده شد.
در سال 1900 میلادی کشف مجدد قوانین ارائه شده از سوی مندل ، توسطدرویس،شرماکوکورنزباعث شد که نظریات او مورد توجه و قبول قرار گرفته ومندل به عنوان پدر علم ژنتیک شناخته شود.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

مقاله و کتاب های مرتبط

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران