نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق عمومی

نقش قانون ومقررات در زندگي فردي و اجتماعي

ارسال کننده : جناب آقای mahdi jalali
سطح فعالیت : ناشر
ایمیل : njiran1379[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۴ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 810
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 19
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 147 KB

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

هدف کلی
آشنايی با مفهوم قانون و نقش قانون و مقررات در زندگی فردی و اجتماعی
هدف های جزئی:
۱ آشنايی با معنا و مفهوم قانون
۲ آشنايی با نقش قانون در برقراری نظم و عدالت اجتماعی
۳ آشنايی با مفهوم جرم يا بزه
۴ شناخت علل و عوامل بزهکاری کودکان و نوجوانان
۵ شناخت راه های پيشگيری از وقوع بزهکاری کودکان و نوجوانان
هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل، از فراگير انتظار می رود بتواند:
۱ قانون را تعريف کند.
۲ درباره مصاديق قانو نگريزی و پيامدهای آن بحث کند.
۳ نقش قانون و مقررات را در نظم اجتماعی بيان کند.
۴ جرم يا بزه را تعريف کند.
۵ درباره عوامل بزهکاری کودکان و نوجوانان و ب هويژه تأثير خانواده بر بزهکاری
آنان توضيح دهد.
۶ راه های پيشگيری از وقوع بزهکاری کودکان و نوجوانان را تبيين کند.
۷ پيامدهای برخی از جرائم و راه کارهای قانونی مقابله با آن را بيان کند.

بخش اول
هدف کلی

هدف های جزئی:

معناي عام و خاص قانون

فلسفۀ وجود قانون

نقش قانون در برقراري عدالت

 بزه يا جرم چيست؟

واکنش جامعه در مقابل جرم

هدف کلی
آشنايی با مفهوم قانون و نقش قانون و مقررات در زندگی فردی و اجتماعی
هدف های جزئی:
۱ آشنايی با معنا و مفهوم قانون
۲ آشنايی با نقش قانون در برقراری نظم و عدالت اجتماعی
۳ آشنايی با مفهوم جرم يا بزه
۴ شناخت علل و عوامل بزهکاری کودکان و نوجوانان
۵ شناخت راه های پيشگيری از وقوع بزهکاری کودکان و نوجوانان
هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل، از فراگير انتظار می رود بتواند:
۱ قانون را تعريف کند.
۲ درباره مصاديق قانو نگريزی و پيامدهای آن بحث کند.
۳ نقش قانون و مقررات را در نظم اجتماعی بيان کند.
۴ جرم يا بزه را تعريف کند.
۵ درباره عوامل بزهکاری کودکان و نوجوانان و ب هويژه تأثير خانواده بر بزهکاری
آنان توضيح دهد.
۶ راه های پيشگيری از وقوع بزهکاری کودکان و نوجوانان را تبيين کند.
۷ پيامدهای برخی از جرائم و راه کارهای قانونی مقابله با آن را بيان کند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران