نسل جوان ایران

علوم انسانیحسابداری مالی

قانون مالیات های مستقیم

ارسال کننده : جناب آقای فردین عرب
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : fardinarab55[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۱ تیر ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 1203
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 99
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : 1049KB

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31

باب اول- اشخاصمشمول مالیات ............................................................................................... 1
باب دوم- مالیات بر دارایی..................................................................................................... 3
فصل اول- مالیات سالانه املاك................................................................................................ 4
فصل دوم- مالیات مستغلات مس*****ی خالی ................................................................................. 4
فصل سوم – مالیات بر اراضی بایر.............................................................................................. 4
فصل چهارم- مالیات بر ارث .................................................................................................... 5
فصل پنجم- حق تمبر .......................................................................................................... 10
باب سوم- مالیات بر درآمد..................................................................................................... 13
فصل اول- مالیات بر درآمد املاك................................ ........................................................... 14
فصل دوم- مالیات بر درآمد کشاورزي ...................................................................................... 22
فصل سوم- مالیات بر درآمد حقوق.......................................................................................... 23
فصل چهارم -مالیات بر درآمد مشاغل ...................................................................................... 26
فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاصحقوقی ............................................................................ 30
فصل ششم- مالیات درآمد اتفاقی................................ ........................................................... 37
فصل هفتم- مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف............................................................... 39
باب چهارم- در مقررات مختلفه................................................................................................ 40
فصل اول- معافیتها........................................................................................................... 41
فصل دوم- هزینههاي قابل قبول و استهلاك................................ .............................................. 52
فصل سوم- قرائن و ضرائب مالیاتی.......................................................................................... 57
فصل چهارم - مقررات عمومی................................................................................................ 58
فصل پنجم- وظایف مؤدیان....................................................................................................66

فصل ششم- وظایف اشخاصثالث................................ ........................................................... 68
فصل هفتم - تشویقات و جرایم مالیاتی .................................................................................... 71
فصل هشتم- ابلاغ................................................................ .............................................. 75
فصل نهم- وصول مالیات...................................................................................................... 77
باب پنجم- سازمان تشخیصو مراجع مالیاتی............................................................................... 80
فصل اول- مراجع تشخیصمالیات و وظایف و اختیارات آنها ........................................................... 81
فصل دوم- ترتیب رسیدگی................................................................................................... 84
فصل سوم- مرجع حل اختلاف مالیاتی ..................................................................................... 86
فصل چهارم - شوراي عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن............................................................ 89
فصل پنجم - هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن..................................................... 92
فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ...................................................... 93

قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394/04/31

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران