نسل جوان ایران

فنی مهندسی عمرانزلزلهزلزله

تحلیل خطر لرزه ای به روش تعینی با مطالعه ی موردی شهرستان عجب شیر

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱ تیر ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 910
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 10
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 817kb

قیمت فایل : 2,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

هدف از این مقاله بررسی وضعیت لرزه ای به روش تعینی برای ساختگاه مورد مطالعه ی عجب شیر می باشد. روش تعینی تحلیل خطر از میان روش های تحلیل خطر به واسطه صرف زمان و هزینه کمتر دارای مقبولیت بیشتری می باشد. در این پژوهش ابتدا محدوده ای به شعاع 200 کیلومتر به مرکزیت شهر عجب شیر مشخص شده و داده های مربوط به زلزله ها از سال 1900 تا کنون استخراج و پس از تبدیل بزرگا و یکسان سازی آنها در جداول مربوطه آورده شده اند. در گام بعدی چشمه های لرزه ای یا گسل های منطقه شناسایی شده و با توجه به هندسه و لرزه خیری گسل ها مدلسازی شده اند. در نهایت با استفاده از روابط کاهندگی احتمال وقوع زلزله برای هر گسل تعیین و با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد گسل شمال تبریز با پتانسیل تولید زلزله ای با شتاب حداکثر 0.1g خطرناکترین گسل در این محدوده می باشد.

چکیده

مقدمه

ساختگاه مورد بررسی

شناسایی زلزله های پیشین

منحنی کنتبرگ

مدل سازی چشمه های ارزه ای

روابط کاهندگی

ارئه نتایج

منابع

هدف از این مقاله بررسی وضعیت لرزه ای به روش تعینی برای ساختگاه مورد مطالعه ی عجب شیر می باشد. روش تعینی تحلیل خطر از میان روش های تحلیل خطر به واسطه صرف زمان و هزینه کمتر دارای مقبولیت بیشتری می باشد. در این پژوهش ابتدا محدوده ای به شعاع 200 کیلومتر به مرکزیت شهر عجب شیر مشخص شده و داده های مربوط به زلزله ها از سال 1900 تا کنون استخراج و پس از تبدیل بزرگا و یکسان سازی آنها در جداول مربوطه آورده شده اند. در گام بعدی چشمه های لرزه ای یا گسل های منطقه شناسایی شده و با توجه به هندسه و لرزه خیری گسل ها مدلسازی شده اند. در نهایت با استفاده از روابط کاهندگی احتمال وقوع زلزله برای هر گسل تعیین و با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد گسل شمال تبریز با پتانسیل تولید زلزله ای با شتاب حداکثر 0.1g خطرناکترین گسل در این محدوده می باشد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران