نسل جوان ایران

علوم انسانیحسابداری مالی

سياست سرمايه در گردش

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا برجی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : Zizi2798[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۷ آذر ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 1484
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 19
فرمت فایل : word
حجم فایل : 460کیلو بایت

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغى است که در دارائىهاى جارى سرمایهگذارى مىشود. اگر بدهىهاى جارى از دارائىهاى جارى یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص بهدست مىآید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش بهنحوى که ثروت سهامداران افزایش یابد. دارائىهاى جارى یک شرکت از اقلام زیر تشکیل مىگردد: صندوق و بانک، اوراق بهاءدار قابلفروش، حسابهاى دریافتنی، موجودى کالا و سایر دارائىهاى جاری. بسیارى از دارائىهاى جارى از محل بدهىهاى جارى مثل حسابهاى پرداختنی، اسناد پرداختنى و وامهاى کوتاهمدت تأمین مالى مىشوند. در عین حال، برخى از شرکتها بخشى از دارائىهاى جارى خود را از محل وامهاى بلندمدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مىکنند.

تاریخچه مدیریت مالى

سیاست سرمایه در گردش

ماهیت سرمایه در گردش

منابع و مصارف سرمایه در گردش

استراتژى بدهىهاى جارى

استراتژى محافظهکارانه

استراتژى جسورانه

استراتژىهاى گوناگون و سیاستهاى مطلوب

فروش و سرمایه در گردش

استراتژى سرمایه در گردش و ریسک و بازده

اهمیت مدیریت سرمایه در گردش

مراحل سیستم اطلاعات سیاستگزارى مدیریت مالى

تعیین اولویتهاى اطلاعاتى

دردهه۱۹۵۰،نظريه‌اىعرضهشدبهنامنظريهٔنوينمديريتمجموعهاوراقبهاءدار يانظريهٔنوينمديريتپرتقوىـ the modern theory of portfoli management اساسومبناىايننظريه،ميزانريسکوبازدهىاستکهدارندهٔمجموعهاوراقبهاءدارازآنبهره‌مندمى‌شود. مسئله‌اىکهايننظريهباآنروبه‌رواست،درجهٔريسکىاستکهسرمايه‌گذارباتوجهبهمجموعهاوراقبهاءدارخودمحاسبهمى‌کندونهفقطريسکمتعلقبهاقلامخاصىازآنپرتقوي).

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران