نسل جوان ایران

فنی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیصنایع عذائئعلوم مواد غذایی

پتانسیل آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی عصاره(Rosmarinus officinalis) رزماري در افزایش عمرماندگاري ماهی قزل آلاي رنگین کمان

ارسال کننده : جناب آقای جواد پوراسگندانی
سطح فعالیت : مدیر
ایمیل : info[@]azarno.ir
تاریخ ارسال : ۳۰ مهر ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 1195
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 11
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : 142kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

درصد) در ماهی قزل آلاي رنگین کمان بسته بندي شده در خلاء بررسی شد. / در این مطالعه اثر آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی عصاره رزماري،pH) آنالیزهاي میکروبی (باکتري هاي سرمادوست، کل باکتري ها، باکتریهاي اسید لاکتیک و انتروباکتریاسه)، شیمیایی اسید چرب آزاد، پراکساید، اسید تیوباربیتوریک و تري متیل آمین) و بررسی هاي حسی این ماهی در طول 18 روز در دماي ±1° انجام شد. عصاره رزماري به طور معنی C اکسیداسیون لیپید را در ماهیان تیمار شده به تعویق انداخت. مقادیر باکتري هاي سرمادوست و کل باکتري ها در طول دوره نگهداري در ماهیان تیمار شده با عصاره رزماري زیر حد قابل قبول پیشنهاديباقی ماند به طوري که فساد میکروبی در این نمونه هانسبت به نمونه شاهد به طور معنی داريکاهش یافت.

چکیده

مقدمه

مواد وروش ها

آزمن ها

بحث و نتیجه گیری

 

درصد) در ماهی قزل آلاي رنگین کمان بسته بندي شده در خلاء بررسی شد. / در این مطالعه اثر آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانی عصاره رزماري،pH) آنالیزهاي میکروبی (باکتري هاي سرمادوست، کل باکتري ها، باکتریهاي اسید لاکتیک و انتروباکتریاسه)، شیمیایی اسید چرب آزاد، پراکساید، اسید تیوباربیتوریک و تري متیل آمین) و بررسی هاي حسی این ماهی در طول 18 روز در دماي ±1° انجام شد. عصاره رزماري به طور معنی C اکسیداسیون لیپید را در ماهیان تیمار شده به تعویق انداخت. مقادیر باکتري هاي سرمادوست و کل باکتري ها در طول دوره نگهداري در ماهیان تیمار شده با عصاره رزماري زیر حد قابل قبول پیشنهاديباقی ماند به طوري که فساد میکروبی در این نمونه هانسبت به نمونه شاهد به طور معنی داريکاهش یافت.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران