نسل جوان ایران

علوم انسانیفقه و مبانی حقوق اسلامیاصول فقه

پناهندگی در اسلام

ارسال کننده : جناب آقای دکتر مهدی فلاح
سطح فعالیت : مدیر
ایمیل : DRmahdifalah12[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۶ مهر ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 1383
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 27
فرمت فایل : word
حجم فایل : 48kb

قیمت فایل : 2,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

مسئله پناهندگي به ويژه (پناهندگي سياسي) مسئله رايج در روابط سياسي، اجتماعي اقوام وممالك دنيا مي باشد كه در همه اعصار وزمان ها رواج داشته واكنون نيز هم چنان رايج مي باشد وشايد پناهندگان سياسي اين قرن بيشتر از هر دوران ديگر است.

بنابراين اصل مسئله پناهندگي قطع نظر از چگونگي وكيفيت آن، مورد قبول همه ه ملل ودولت جهان مي باشد ودر حقوق بين المللي كنوني،اين مسئله مورد تقبيح ونكوهش نمي باشد.

اصل پناهندگي در فقه سياسي اسلام مورد قبول كه فقها از آن به (استجاره وامان) تعبير مي كند.

البته اين مسئله براين محققان وانديشمندان وكساني كه از مسائل اسلام يك دوره مطالعه كرده باشد روشن است كه نظر اسلام وبر خورد اسلام در مسئله پناهندگي اساسا شباهتي با مواضع كشورهاي غير اسلامي ندارد،مثلا مسئله غدر وخيانت وبعد از اعطاي امان به پناهندگان، در فقه اسلامي بسيار قبيح وحرام شمرده شده است.

ولذا يك مسلمان بعد از آن كه به دشمن خود پناه داد نمي تواند به هيچ بهانه آن را نقض كند هم چنين دولت اسلامي اگر چنين پيمان را منعقد كرد وشخص را پناهندگي داد نمي تواند پيمان خورا بشكند، اما اين مسئله در ميان كشور هاي غير اسلامي كه قانون آن بر مبناي فقه اسلامي نيست اين مسئله خيلي راحت ويك امر عادي براي آنان مي باشد كه افراد پناهنده تا زمان برايشان ارزش دارد ودر پناهندگي آنها باشد كه به نفع آن دولت باشد واگر احساس كند كه ديگر اين شخص به نفع اين دولت نيست اين فرد پناهنده را طرد مي كند ويا مي كشند ويا به مخالفان شان تحويل مي دهد.

نمونه بارز اين قضيه رضا شاه پادشاه سابق ايران است آمريكا تا زمان كه ديد رضا شاه به درد شان مي خورد ومي تواند از وجود فيزيكي اواستفاده نمايد ايشان را در پناهندگي خود گرفت وقت احساس كرد كه ديگر رضا شاه به آن منافع شان تأمين نم كند از آمريكا اخراجش نمود.

مقدمه 1

معناي لغوي : 2

جور وجوار در لغت: 2

معناي اصطلاحي (پناهندگي( 2

انديشمندان ديني وپناهندگي : 4

تأملات 5

نقد از تأمل : 5

ماهيت حقوقي پناهندگي در منابع بين المللي : 8

پناهندگاني كه بر خلاف قانون در كشور پناهنده به سر مي برد : 9

اعلاميه حقوق بشر: 10

پناهندگي در اديان ديگر: 11

شرايط پناهندگي در فقه اسلامي ومنابع بين المللي: 12

حقوق پناهنده در كشور پذيرنده در فقه اماميه ومنابع بين المللي: 15

تورات از نظر قرآن: 20

انجيل از نظر قرآن : 21

بحث آزادي : 21

حقوق پناهنده در حقوق بين المللي : 23

نتيجه گيري: 24

منبع : 25

مسئله پناهندگي به ويژه (پناهندگي سياسي) مسئله رايج در روابط سياسي، اجتماعي اقوام وممالك دنيا مي باشد كه در همه اعصار وزمان ها رواج داشته واكنون نيز هم چنان رايج مي باشد وشايد پناهندگان سياسي اين قرن بيشتر از هر دوران ديگر است.

بنابراين اصل مسئله پناهندگي قطع نظر از چگونگي وكيفيت آن، مورد قبول همه ه ملل ودولت جهان مي باشد ودر حقوق بين المللي كنوني،اين مسئله مورد تقبيح ونكوهش نمي باشد.

اصل پناهندگي در فقه سياسي اسلام مورد قبول كه فقها از آن به (استجاره وامان) تعبير مي كند.

البته اين مسئله براين محققان وانديشمندان وكساني كه از مسائل اسلام يك دوره مطالعه كرده باشد روشن است كه نظر اسلام وبر خورد اسلام در مسئله پناهندگي اساسا شباهتي با مواضع كشورهاي غير اسلامي ندارد،مثلا مسئله غدر وخيانت وبعد از اعطاي امان به پناهندگان، در فقه اسلامي بسيار قبيح وحرام شمرده شده است.

ولذا يك مسلمان بعد از آن كه به دشمن خود پناه داد نمي تواند به هيچ بهانه آن را نقض كند هم چنين دولت اسلامي اگر چنين پيمان را منعقد كرد وشخص را پناهندگي داد نمي تواند پيمان خورا بشكند، اما اين مسئله در ميان كشور هاي غير اسلامي كه قانون آن بر مبناي فقه اسلامي نيست اين مسئله خيلي راحت ويك امر عادي براي آنان مي باشد كه افراد پناهنده تا زمان برايشان ارزش دارد ودر پناهندگي آنها باشد كه به نفع آن دولت باشد واگر احساس كند كه ديگر اين شخص به نفع اين دولت نيست اين فرد پناهنده را طرد مي كند ويا مي كشند ويا به مخالفان شان تحويل مي دهد.

نمونه بارز اين قضيه رضا شاه پادشاه سابق ايران است آمريكا تا زمان كه ديد رضا شاه به درد شان مي خورد ومي تواند از وجود فيزيكي اواستفاده نمايد ايشان را در پناهندگي خود گرفت وقت احساس كرد كه ديگر رضا شاه به آن منافع شان تأمين نم كند از آمريكا اخراجش نمود.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران