نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم سیاسیعلوم سیاسی

دانلود پایان نامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در افغانستان با تاکید دولت نهم(رضا رحمیم)

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۴ فروردین ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 2142
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 236
فرمت فایل : word,pdf
حجم فایل : 1.78mb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 9
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

این جستار نامه گزارشی است در مورد تحوّلات اقتصادی ، سیا سی ، فرهنگی و اجتماعی دو کشور ایران و افغانستان . که هدف اصلی اش بیان سیاستهای ایران بخصوص دولت نهم نسبت به مسائل افغانستان و تحولات گسترده اين دوران در محدوده جغرافيايي مورد نظر است. این دو کشور از دیر بازبا یکدیگر روابط تنگا تنگی در زمینه های گوناگون داشته و دارند ؛ روابطی که تغییرات آن بخش اصلی تحوّلات منطقه ای را در بر گرفته. تحولاتی نظیر جنگهای داخلی ، رشد تصاعدی بنیاد گری ، حادثه یازده سپتامبر و ثبات بی ثباتی منطقه ای و... نمونه های آن به شمار میاید .

بحث اصلی در این پژوهش، بررسی روابط ایران وافغانستان با تأکید بردولت نهم می باشد ، ونقش آن درتکوین این تغییرمی باشد. به زبانی ساده با سنجش و ارزیابی روابط درونی و خارجی ، جهت گیری های این روابط و تأثیرات آن بر شکل گیری تحوّلات جدید می پردازد.از منظر رویکردی، مبادله شالوده ی اصلی روابط دو کشور سیاست همگرائی بوده است ، و بیان می دارد این دو کشور همیشه در عرصه های مختلف در تلاش برای افزایش قدرت جمعی خویش بوده اند. از طرفی افغانستان ضرورت راهبردی خود را در همگرایی با ایران،در زمره منافع میان مدت خود قلمداد میکند.در حالیکه دولت ایران ضرورت راهبردی تعاملات همگرایی با افغانستان را در راستای منافع بلند مدّت و استراتژیک خود می داند.

سوال اصلی این پژوهش: سیاست خارجی ایران بخصوص دولت نهم در قبال کشور افغانستان بیشتر بر چه محوری حرکت کرده است؟ می باشد و نویسنده در پاسخ سياست خارجي ایران بخصوص دولت نهم را بیشتر مبتنی بر افزایش امنیّت ملّی و منطقه ای،از یک طرف و افزایش همکاری های اقتصادی از طرف ديگر، "در راستای ویژگی های مشترک "با کشور افغانستان معرفی می کند.

بطور كلي این تحقیق بیان می دارد که دیدگاه‌ ایران، در چارچوب معادلات سیاسی و امنیتی منطقه اي قرار می گیرد.و ايران تلاش مي كند موقعيت خود را در منطقه حفظ نمايد. و از ماجراجويي پرهیز کند. در حالی که در دوران پهلوی افزایش قدرت منطقه ای در راس حرکت سیاست خارجی بود.

در نهایت با مطالعه دقیق رفتارهای دیپلماتیک به ارائه رهنمود در این راستا بپردازیم. تا با متمرکز کردن نگاه های سیاسی به نقاط ضعف رفتار دیپلماتیک به رفع موانع موجود بپردازد . روش گرد آوری مطالب نیز در این جستارنامه تلفیقی از دو روش میدانی و کتابخانه ای می باشد.

چکیده 1

فصل اول

2-1. کلیات 3

1-1. بیان مسئله 3

2-1.اهداف مشخص تحقیق 5

4-1. بررسی متون موجود 6

5-1. اهمّیّت و ضرورت انجام تحقیق 7

6-1. سؤال اصلی: 8

1-6-1.فرضیه اصلی: 8

7-1.سوالات فرعی: 8

1-7-1. مفروضات 9

8-1. متغيّرها: 9

1-8-1. متغیّر وابسته 9

2-8-1. متغیّر مستقل 10

9-1. تعریف مفاهیم: 10

1-9-1. استراتژی 10

2-9-1. منافع ملّی 10

3-9-1. اهداف سیاست خارجی 11

4-9-1. منفعت ملی 11

5-9-1. سیاست خارجی 12

10-1. روش تحقیق: 12

11-1. موانع و محدودیتهای پژوهش 13

12-1. سازماندهی تحقیق 14

فصل دوم

بررسي مباي نظريه سازنده انگاري 16

1-2. مقدمه: 16

2-1. نظريات مختلف در زمينه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در افغانستان: 17

3-2. عواملی كه بر سیاست خارجی جمهوري اسلامي ایران تاثیرگذار هستند را پنج عامل دانسته اند 17

4-2 . سازه انگاري 20

5-2. توضیح مفاهیم مهم سازه انگاری 31

1-5-2.هستی شناسی 31

2-5-2. ابعاد مادی و غیر مادی حیات اجتماعی 31

3-5-2. ساختار - کارگزار و قوام بخشی متقابل آنها 36

4-5-2. پویایی هویت ها و متعامل بودن آنها 38

6-2. معرفت‌شناسی از دید سازنده انگاران 42

7-2. جنبه فکری و معنای واقعیت اجتماعی از دید سازنده انگاران 43

8-2. ساختار - کارگزار 43

9-2. سازه انگاری و تحلیل سیاست خارجی 44

10-2. تاکید سازه انگاری بر هنجارها ، افکار ، ارزش‌ها و انگار ه ها در تحلیل سیاست خارجی: 45

1-10-2. هنجارها 45

1-1-10-2. هنجارهای فرا ملی یا بین‌المللی 47

2-1-10-2. هنجارهای داخلی 48

2-10-2. تاثیر هنجارها بر سیاست خارجی 51

11-2. شاخص های هنجار های اجتماعی(داخلی) 57

12-2. برداشت سازه انگاران از آنارشی و تأثیر آن در سیاست خارجی 59

13-2. واقع گرایی و سیاست حفظ وضع موجود 62

پي نوشت 64

فصل سوم

تاریخ سیاسی افغانستان 68

1-3. مقدمه تاریخچه 68

2-3. گفتار اول 71

1-2-3. افغانستان در دوران باستان 71

2-2-3. سلسله حکومتی 71

3-2-3. هخامنشیان 71

3-2-3. حمله اسکندر 71

4-2-3. کوشانیان 72

5-2-3. ساسانیان 73

6-2-3. حمله مسلمانان 74

7-2-3. طاهریان و صفاریان 75

8-2-3. سامانیان 75

9-2-3. غزنویان 76

10-2-3. غوریان 77

11-2-3. مغولان 77

12-2-3. آل کرت 78

13-2-3. تیموریان 78

14-2-3. افشاريه 81

15-2-3. کشور مستقل افغانستان 82

16-2-3. جنگ اول افغان و انگلیس 83

17-2-3. جنگ دوم افغان وانگلیس 85

18-2-3. جنگ اول جهانی و بی طرفی افغانستان 86

19-2-3. جنگ استقلال 87

گفتار دوم 89

3-3. حکومت های معاصر افغانستان 89

1-3-3. نظام جمهوری 89

2-3-3. داوود خان 89

3-3-3.نور محمد تر‌کی 90

4-3-3.حفیظ الله امین 91

5-3-3. ببرک کارمل 93

6-3-3. نجیب الله 93

7-3-3.صبغت الله مجددی 93

8-3-3.برهان الدین ربانی 94

9-3-3.ظهور طالبان 95

10-3-3.حادثه 11 سپتامبر 103

11-3-3.واكنش ها 104

12-3-3.حامد کرزي 105

13-3-3.سیری گذرا به تحولات اخیر افغانستان 106

گفتار سوم 108

4-3. نگاهی به گذشته اقتصاد در افغانستان 108

پي نوشت 113

فصل چهارم

4-1. مقدمه 118

2-4. گفتار نخست 119

1-2-4. بررسی کنشها و واکنشهای سیاست خارجی ایران و افغانستان با تاکید بر دولت نهم 119

2-2-4.سياست خارجی افغانستان 121

3-2-4.امنیت 123

1-3-2-4. تعریف امنیت 123

2-3-2-4. مشکلات امنیتی افغانستان در منطقه 123

3-4. سطح سیاست : 128

1-3-4. بررسی پیشینه سیاسی روابط ایران و افغانستان 128

2-3-4. سیاست خارجی جمهوری اسلامی در افغانستان: 133

3-3-4. ایران و افغانستان جدید 142

4-4. سطح اقتصادی 146

1-4-4. نگاهی به گذشته اقتصاد در افغانستان 146

2-4-4. اقتصاد کنونی افغانستان 149

3-4-4. بررسی روابط تجاری ایران و افغانستان 154

4-4-4. نقش ایران دراقتصاد افغانستان 157

5-4-4. روابط افغانستان با ایران در سال 1386 برنامه دهم 158

6-4-4. اتاق اقتصادی مشترک ایران و افغانستان 163

7-4-4. حضور در بازار افغانستان 167

8-4-4. فعالیت و نفوذ بخش خصوصی ایران 168

9-4-4. مشکلات اقتصادی افغانستان 170

10-4-4. دلایل ضعف بخش خصوصی ایران در افغانستان 172

11-4-4. تبيين راهكارهاي حل مشكلات كوتاه مدت و ميان مدت في مابين دو كشور 174

5-4. نقش ایران در بازسازی افغانستان 176

1-5-4. اهم پروژه های صورت گرفته توسط دولت جمهوري اسلامي ايران در افغانستان 179

پي نوشت: 181

فصل پنجم 186

فرهنگ 187

مفهوم فرهنگ 188

2-1. سازه انگاری و فرهنگ 188

3-1. پیشینه روابط فرهنگی – تاریخی ایران و افغانستان 191

4-1. مشترکات فرهنگی دو کشور ایران و افغانستان 192

مهاجرت 203

1-1. عوامل جامعه شناختی مهاجرت افغانی ها به ایران 203

1-2-2. نظريه کارکرد گرایي مهاجرت 204

2-2-2. نظریه وابستگی مهاجرت 205

3-2-2. نظریه سیستمی مهاجرت 206

4-2-2. نظریه جذب و دفع 206

3-2. میزان تحصیلات 209

4-2. توزیع نسبی خانوارها 209

5-2. بعد خانوار 210

6-2. گروه سنی: 210

7-2. نسبت جنسی 210

8-2. میزان تحصیلات مهاجران 211

3. مواد مخدر 213

پی نوشت 222

نتيجه گيري 225

پیشنهادات: 226

منابع(كتابهاي فارسي) 228

نشريات 231

منابع لاتين 233

سايت 234

این نوشته گزارشی است در مورد تحوّلات اقتصادی ، سیا سی ، فرهنگی و اجتماعی دو کشورهمسایه واقع در خاورمیانه یعنی ایران و افغانستان. که از دیر بازبا یکدیگر روابط تنگا تنگی در زمینه های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی داشته و دارند ؛ روابطی که تغییرات آن بخش مهمی از تحوّلات منطقه ای در آسیای جنوبی ، آسیای مرکزی و خاور میانه را در بر می گیرد . تحولاتی نظیر جنگهای داخلی ، رشد تصاعدی بنیاد گری ، شکل گیری ائتلافهای نوین در منطقه ، حادثه یازده سپتامبر و متوجه ساختن جهان به کانون های اصلی تروریسم ، سرعت گرفتن دموکراسی ، تغییرات جغرافیایی وثبات بی ثباتی منطقه ، حضور نیروهای فرامنطقه ای از نمونه های آن به شمار می آید .

بحث اصلی در این پژوهش، بررسی روابط ایران وافغانستان با تأکید بردولت نهم می باشد ، و اینکه اساساً روابط این دو کشور در سه سطح اقتصادی ، فرهنگی وسیاسی به چه شکل بوده است. به زبانی ساده با سنجش و ارزیابی روابط درونی ( اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی) دو کشور، جهت گیری های این روابط و تأثیرات آن بر شکل گیری تحوّلات جدید و در نهایت نتیجه ی آن بر ثبات منطقه را مشخّص می نماید.

از منظر رویکرد مبادله می توان بیان داشت که شالوده ی اصلی روابط (اقتصادی ، فرهنگی وسیاسی) دو کشور سیاست همگرائی است ، به بیان دیگر این دو کشور همیشه در عرصه های مختلف در تلاش برای افزایش قدرت جمعی خویش بوده و هستند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران